Uudised

 • Kooli juhtkond koos juhtõpetajatega kohtus Riias sealse NOARK filiaaliga ja saavutas häid kokkuleppeid.

  Riias asuv Tšehhi elektritarvikute tootja NOARK i filiaal võõrustas Pärnu kooli. Kohtumine oli huvitav ja vajalik. NOARK i toodang on levinud kogu Euroopas, Hiinas ja USA s. Senine laialdane levik, hea kvaliteet ja hind innustas partnereid leidma võimalust teineteist abistada. Kool valmistab ette vajaminevate õppevahendite loetelu ja saab siis neid kasutada oma elektrilaboris. Lisaks sellele on võimalik laiendada meil ka toodete reklaami ja vajadusel avada uus õppeklass ettevõtetele. Et koostöö ei jääks kitsaks, siis arutletakse edaspidi ka kujundajate praktikavõimaluste üle Riias. Vaja oleks visuaalset reklaami ja selle arendust. Miks mitte koos NOARKIGA.

  Fotol on näha kohtumise esimesi emotsionaalseid tulemusi.

 • Teatrikunsti tabamas

  Aprilli viimasel päeval külastas Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli kujunduseriala õppijate rühm teater Endlat, et avastada teatrikunsti telgitaguseid ja saada praktilist ülevaadet lavastuste kujundamise keerukast maailmast. Teatrikunstnik Liina Unt juhtis töötuba, kus õpilased sukeldusid sügavamale lavastuskunsti saladustesse ning mõistatuslikesse väljakutsetesse, millega tegeleb igapäevaselt teatrikunstnik lavastuse kujundamisel.

  Külastuse käigus avanes õppuritel võimalus sukelduda ka teatri turundusosakonna maailma, kus nad said vahetult suhelda nii kujundajate kui ka teiste turundusosakonna liikmetega. Vestluste käigus kinnitati paljusid teadmisi ja arusaamu, mis seni olid jäänud vaid klassiruumi teoreetiliseks mulliks. Lisaks tutvusid õppijad teatri lava ning selle komplekssete mehhanismide ja võimalustega, avades endale uusi perspektiive ja süvenedes teatrikunsti telgitagustesse.

  Kogu külaskäik pakkus õppijatele põneva sissevaate kujundusvaldkonnamitmekülgsetesse tahkudesse ning rikastas nende arusaama teatrikunsti erinevatest aspektidest. Sellised praktilised kogemused väljaspool tavapärast õpikeskkonda aitavad kindlasti kaasa tulevaste spetsialistide arengule ning annavad neile vajaliku ettekujutuse tööelust valitud erialal.

 • Automaatiku eriala õpilased tutvusid AS Nurme Turvas tööga

  Aprilli alguses külastas meie automaatiku eriala õppegrupp õpetaja Matthias Eichhorsti eestvedamisel ettevõttet AS Nurme Turvas. Enne töökohapõhise õppe praktikale suundumist said õpilased tutvuda oma eriala praktiklise tööga ettevõttes ja näha ühe ettevõtte automatiseeritud tootmist ja süsteemide toimimist. Varasemalt on automaatiku õpilased külastanud ka teisi ettevõtteid Mativesi OÜ, AS Veikand ja Osaühingut Nordic Fibreboard LTD. Soovime tänada õpetaja Matthiast õppekäigu korraldamise eest!

 • Tahame olla parimad

  Tallinnas kogunevad mai keskpaigas kutseõppeasutuste tippudeks tõusvad õppijad, et võtta mõõtu oma oskustes ja võimekuses võistlusel Noor Meister. See sündmus pakub platvormi noortele andekatele, et näidata oma oskusi mitmes erialas.
  Eelneval võistlusel 2022. aastal esindas Saksa Tehnoloogiakooli tublilt disaini õppiv Lily Matsko. Sel korral seisab aga ees uus väljakutse ning koolil on võimalik saata võistlustulle rohkem alla 26-aastaseid andekaid noori. Valik oli raske, sest koolis leidus rohkelt potentsiaalseid võistlejaid. Lõpuks saavad võimaluse ennast proovile panna Taavi Piigert ja Kärt Kõuts.
  Saksa Tehnoloogiakooli õpetajad ja õpilaskond on põnevil, et näha, kuidas nende valitud esindajad hakkama saavad. Kuigi valik oli raske, usuvad nad, et Piigert ja Kõuts toovad koolile au ning demonstreerivad oma võimekust võistlusel. Ootame põnevusega, kuidas nende oskused ja andekus võistlusel esile tõusevad ning hoiame pöialt. Hoiame teid võistlustega kursis.

 • Õpirände akrediteeringu mõju peaks parendama välispraktika tulemust

  Kooli väljateenitud Erasmus+ õpirände akrediteering kuni aastani 2027 lubab sellel aastal käia kõigil kooli haridustöötajatel Saksamaal Bayeris ja Portugalis Braga linnas. Tegemist on töövarjutamisega, kus teemaks on praktikasüsteemi tundmaõppimine ja välismaal praktika sooritanute hindamine sealse hariduskorralduse kohaselt. Selle alusel planeerib kool iga praktikat ette valmistada sihtmaade meetoditele vastavalt ja hinnata õpilaste välispraktika sisu  vastavust meie õppekavadele.

  Järgmisest aastast alates on kahekuulised õpiränded avatud uute ettevalmistusmudelite alusel. Huvilisi leidub piisavalt.

 • Selle aasta esimesteks lõpetajateks olid kooli, rahvusvaheliste partnerite ja Erasmus+ projekti abil loodud e-moodulite abil õppinud kujundajad ja kaheaastase õppeajaga automaatikud.

  2023/2024. õppeaasta esimesed lõpetajad olid 4. taseme kutseõppe omandanud kujundaja ja automaatiku eriala õppurid. Keerulist õppeaega põhjustanud koroonast hoolimata   jõudsid lõpusirgele 2,5-aastase moodle-õppe kaudu õppinud 4  kujundajat ning uue, 2-aastase õppeajaga automaatikud. Õpperühmade juhtõpetajad olid Andres Adamson ja Sergei Samoilov.

  Kujundaja erialal tuli lõpetamiseks sooritada kooli lõpueksam, automaatiku erialal riikliku komisjoni kutseeksam. Kujundaja eriala lõpueksami tulemused ületasid kõik keskmist tulemust ning üks õpilane saavutas eksamil rohkem kui 90p 100st. See tähendas, et vastavalt kooli õppekorralduseeskirja reeglitele väljastati õpilasele lisaks kooli lõputunnistusele ka kiituskiri. Automaatiku eriala lõpetanud kuus õpilast sooritasid kõik edukalt kutseeksami ning omandasid lisaks kooli lõputunnistusele automaatiku 4. taseme kutsetunnistused. Lisaks said kõik õpilased Saksamaal asuva omaniku sihtasutus Stiftung Bildung und Handwerk sertifikaadi.

  Kujundaja grupi pilt
  Automaatikute grupi pilt
 • Tasemetööde korraldamine enne praktikale suundumist aitab hinnata õpilaste ettevalmistust pikaks praktikaks

  Valdkondlike arenduskodade ettepanekul  alustab kool 2023/2024. õppeaasta lõpul tasemetööde läbiviimisega peale koolipõhise osa läbimist ja enne töökohapõhise õppe praktikaperioodile suundumist. Tasemetöö on erialane hindamisvahend, mille abil hinnatakse erialaste teadmiste, läbivate teemade, valdkonnapädevuste ning õpitulemuste omandatust. Tasemetöö läbiviimise eesmärk on anda ausat, objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õpilase pädevuste kohta, mis on oluline nii õpilasele, praktikat pakkuvale ettevõttele kui koolile. Praktikaettevõtte saab informatsiooni praktikale soovija tasemest.

  Käesoleva õppeaasta mais ja juunis viiakse tasemetööd läbi kujundaja ja automaatiku erialal. Sisetööde elektriku erialal viiakse tasemetöö läbi järgmisel, 2024/2025. õppeaastal. Tasemetööd hõlmavad kõiki õppekavas sätestatud eriala mooduleid ning koosnevad mõlemal erialal teoreetilisest testist ja praktilisest ülesandest. Tasemetööde materjalid koostavad erialade juhtõpetajad koostöös õppe-ja arendustöö juhiga.

 • Seekord ei saanud esikohta aga hästi läks sellegipoolest

  Rahvusvaheline, juba teist korda toimunud elektritarvikute turundaja NOARKI võistlus elektriala õpilastele on suurepärane võimalus oma teadmisi ja oskusi proovile panna ning saada tagasisidet oma erialastele tulevikuvõimalustele.

  Võistlus toimus möödunud aasta lõpul ja seal osalesid 7 riigi õppurid kokku ligi 80 võistkonnaga. Oli vaja koostada elektrialane praktiline töö ehk praktiline töötav mudel NOARK Electric poolt saadetud komponentidest ja saata sellest neile video. Teema valik oli vaba. Meie valisime teemaks „Elektrilabori stend kliima kaugjuhtimisega”.
  Kooli esindasid Indrek Järvoja, Urmas Kiik, Andres Kiiver, Lembit Laks ja Ahto Lill. Nemad selle valmis tegidki.
  Õpilaste poolt kokkupandud seade ei ole unistus ega joonistus, vaid tegelikult töötav abivahend, millega saab tutvuda kooli laboris. Kokkuvõttes läks hästi aga eelmise aasta samasuguse võistluse esikoht ei kordunud. Lubame mõnikord ka teistel võita.

 • Selgus tõsiasi et “Siidivennad” ei olegi “siidivennad”

  Kujundaja eriala õpilased külastasid koos juhtõpetaja Andres Adamsoniga reklaamtoodete trükiettevõtet “Siidivennad”. Tutvuti kujunduste teostuses kasutatavate materjalidega ja aparatuuriga. Esitati küsimusi ja saadi vastuseid reklaamiettevõtte  töö kohta. Erilist huvi äratasid t-särkidele trükkimise võimalused mis ulatuvad klassikalisest siiditrükist suuremate tiraazide puhul kuni tänapäevaste kleebiskilede ja t-särgile trükkimise otsetehnoloogiani. Tutvuti ka vahenditega mis võimaldavad trükki teha kumerpindsetele esemetele nagu tassid või pudelid.

 • Kool käis koolides

  Märtsis külastasid kooli õppetöö juht ja koolitusjuht koos erialade juhtõpetajatega Pärnumaa koole*, et jagada infot õppimisvõimaluste kohta Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis. Erialade õpetajad rääkisid ja näitasid ka praktilisi töid, mida tehnoloogiakooli õpilased on õpingute jooksul teinud. Usinamatel oli võimalus ka ise käed külge lüüa ja proovida põnevaid tegemisi automaatika valdkonnas. Huvipakkuvaks  osutus telefoni abil korraldatud viktoriin, mille võitjaid said disainiõpilaste kujundatud tooteid. Kohtumistel selgus mõlemapoolselt, et kuigi elame infoajastul, on sellest ikka veel puudu. Teame hästi kaugemal toimuvaid asju, kuid tihtipeale avastame naabreid alles siis, kui nad külla tulevad.

  *Kokku külastati seitset kooli, kolm neist Pärnu keskuslinnas ja neli maakonnas. Keskuslinna koolideks olid Vanalinna Põhikool, Vabakool ja Rääma Põhikool, maakondades aga Kilingi-Nõmme Gümnaasium, Jõõpre Põhikool, Tõstamaa Keskkool ja Uulu Põhikool. Sauga Põhikool külastas ise meie maja ja tutvus kohapeal koolis toimuvaga.

 • Hea kui koolil on oma meenetootjad käepärast võtta

  Meie kujundaja eriala õpilased said õppeülesandeks kujundada kooli logoga tooted, mis kannaksid edasi kooli visuaalset sõnumit ja identideeti. Toodeteks olid  T-särk, torusall, bänner, helkur, kleeps ja voldik, laualipp ning tänu-ja kiituskirjavormid. Õpilased töötasid grupis ja õpetaja Andres Adamsoni juhendamisel loodi mitmeid kujunduskavandeid, mille hulgast valiti kujundaja eriala õpilaste ja koolipere ühisarvamusena välja iga toote parim kujundus. Pärast viimase lihvi saamist, telliti koolile uued meenetooted, mis kajastavad kooli väärtusi, loovust ja ühtsust. Neid saab näha ja omada igaüks, kes kooli vastu huvi tunneb. Fotodel mõned näidised paljudest.

 • Vastuvõtt käesoleval aastal

  Kool võtab 2024. aastal vastu kujundaja, sisetööde elektriku ja tootmisautomataatika tasemeõppe erialadele. Õpe on õppemaksuta ja toimub teadus- ja haridusministeeriumiga sõlmitud halduslepingu alusel ja Pärnu linna toel.

  Märksõnaks on töökohapõhise õppe vorm. See tähendab, et 1/3 õppeajast õpitakse kooli laborites ja 2/3 õppeajast ettevõttes. Vastavalt ettevõtte võimalusele võib praktika toimuda praktikalepingu või töölepingu alusel või kombineeritult. Kuna eelmisel aastal oli tahtjaid rohkem kui kohti, siis sama olukorra jätkumisel toimuvad ka katsed. Kogu püsi- ja operatiivne info on samal veebilehel, millele pääseb ka reklaamides oleva ruutkoodi ja telefoni abil. Dokumendid ja avaldused on oodatud veebi teel, küsimused ja mõtted kõikide kommunikatsioonikanalite kaudu.

  Õpilastel on võimalus osaliselt teha kahekuulist praktikat välismaal. Sihtriikideks on Portugal ja Saksamaa. Kooli omanike nägemus on soosida igati väliskogemusi õppekava osana. Tõsi, kohti pole niipalju kui võiks olla soovijaid, kuid töötame selles suunas, et võimalused suureneksid.

  Märtsis külastame vastavalt esitatud soovidele ka koole, kus tutvustame õppimisvõimalusi. Külla võib aga tulla igal ajal ja uurida midagi lähemalt.

  Aasta on rikas ka tasuta lühikoolituste poolest. Lähiajal avalikustame teemad ja koolitusajad.

  Aktuaalne Pärnumaal intervjuu: Indrek Alekõrs – Saksa Tehnoloogiakool

  Lae alla:

 • Kool sai Erasmus+ õpirände akrediteeringu

  Aasta algas positiivselt. Kool sai olulise õpirände organiseerimist lihtsustava tunnustuse. Selle kohaselt saavad nii õpirändes osalevad õppurid kui ka haridustöötajad laiendada oma oskusi õpilaste paremaks välispraktika ettevalmistuseks. Selleks näeb kool ette haridustöötajate endi täiendamist sihtriikide koolikorraldusest ja oskusi õppekava võrdlemiseks meie ja välisriigi vahel ühe või teise eriala valdkonnas. Kool tahab olla kindel, et kahekuulise välispraktika ajal omandavad õpilased vähemalt samasuguseid oskusi kui meil. Teiseks on oluline, et praktika lõpul saadav hinnang oleks valideeritav meie õppekavaga. 2024.-2027. aasta ootab nii kujundaja, elektriku kui ka automaatika eriala õppureid Portugalis ja Saksamaal.

 • Kaunist pühadeaega soovib Pärnu Saksa Tehnoloogiakool!

  Vaata meie õpilase loodud animeeritud jõulukaarti.

 • Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli õpilase kujundatud logo kannab Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja visuaalset identideeti

  Pärnumaa Puuetega Inimeste Kojal (Pärnumaa PIK) ei olnud senini oma logo, mis iseloomustaks ja sümboliseeriks nende toimetamisi. Kuna Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis õpetatakse kujundaja eriala, siis tuldi mõttele, et õpilased võiksid õppeülesandena luua logode kavandid. Nii saigi eriala juhtõpetaja poolt õpilastele ülesanne antud ja õpilased asusid usinalt tööle. Kui tööd olid laekunud, valis Pärnumaa PIK konkurssi korras enim meeldinud ja hääli saanud logo välja. Võitjaks osutus Merle Nisuma, kelle loodud logo nüüdsest Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda sümboliseerib.

  Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja logo. Autor: Merle Nisuma

  „Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja logo kujundus peegeldab soojust, hoolivust, hoitust ja ühise eesmärgi nimel liikumist.“

  Pärnumaa PIK esindaja Reet Einaste ütleb, et kokku laekus 16 tööd. Esimene valimine toimus käesoleva aasta juunikuus Jõulumäel suveseminaril, kuhu pandi seinale logode pildid ilma täiendava kirjelduseta, logod olid ilma nimeta ning märgistatud numbritega. Kõik suveseminaril osalejad said anda oma hinnangu. Suve lõpus saadeti logod e-posti teel Pärnumaa PIK kuuluvatele ühingutele, et kõik koja liikmed saaksid hindamisel osaleda. Reeda sõnul oli hindamise aluseks logo kujundus, mitte selle juurde kuuluv tekst, et mitte suurendada sõnade osakaalu pildi üle. Logo peab pildina sümboliseerima koja tegevust ja eesmärki. Merle loodud logol oli kõige põhjalikum kirjeldus, mis väljendab üheselt Pärnumaa PIK missiooni ja samuti põhjalik tehniline teostus.

  Logo looja, Merle Nisuma, sõnul peegeldab Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja logo kujundus soojust, hoolivust, hoitust ja ühise eesmärgi nimel liikumist. Logo kujutab abistavat inimest, kes hoiab oma käte vahel teist südant, sümboliseerides solidaarsust ja ühtsust.

  3. detsembril toimus Endla teatris Pärnumaa Puuetega Inimeste kultuurifestival ja puuetega inimeste päeva tähistamine, kus kuulutati Merle loodud logo ametlikult konkursi võitjaks. Kooli õppetöö juht ja koolitusjuht andsid Merlele edasi ka koolipoolsed õnnitlused.

  Foto: Jüri Vlassov 2

  Pärnu Saksa Tehnoloogiakool tänab Merlet kauni logo loomise ja Pärnumaa PIK usalduse ning koostöö eest!

  Merle Nisuma. Foto: Maary Schvede
 • Aita meie kooli õpilased võidule!

  Sisetööde elektriku eriala õpilastest koosnev 5-liikmeline võistkond osaleb elektritoodete
  ettevõtte NOARK Electric Europe „Noark making dreams come true for schools program“
  rahvusvahelisel võistlusel. Võistluse ülesanne on Noark toodete komplektist luua
  funktsioneeriv seade mõnest elektroonika-automaatika rakendusest ning filmida tehtust
  video. Meie kooli võistlustöö on elektrilabori stend kliima kaugjuhtimisega.

  Kooli võistlustöö videot saad näha ja selle poolt hääletada SIIT. Hääletada saad kuni
  20.12.2023.

 • Tule Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli Oskuste ÖÖle ja tutvukooliga!

  Mis toimub?

  Erinevate erialade õpitoad:

  • Õpituba „Kuidas mõjutada inimesi ja võita sõpru graafilise disaini abil“ (kujundaja eriala);
  • Õpituba „See imeline elektrimaailm“ (sisetööde elektriku eriala);
  • Õpituba „Lihtsate asjade automatiseerimine“ (automaatiku eriala);
  • Viktoriin (esikohale auhind).

  Kus ja millal?
  Neljapäeval 26.oktoobril kl 15.00-16.30. Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis (Jalaka 8, Pärnu)
  Kust saab registreerida ja lisainfot?
  Registreerida saab SIIN ja lisainfot dts@saksatk.ee; 53314236

  Oled oodatud!

 • Sooviavalduste vastuvõtt – Sensor-Technik Wiedemann kutsub praktikale Baierimaale

  Erasmus+ projekti raames on võimalik teha ühel automaatikul praktika Lõuna Saksamaal – Baieris (Immenstadt, Sonthofen).
  Perioodiks on 3 kuud algusega 15. jaanuar 2024. Kõik kulud kaetakse projekti vahenditest. Praktika sisu on vastav koolis õpitud teemadega. Sõita saab ka soovija, kelle lõpetamisest on möödas 1 aasta. Praktikakohaks on Sensor – Technik Wiedemann GmbH. Kuna töö- ja elukoht on Alpides, tuntud talispordikeskuse Oberstdorfi lähedal, siis on vabal ajal võimalik tegeleda mäesuusatamisega.
  Ootame avaldusi kuni 15. oktoobrini meili teeldts@saksatk.ee. Küsimuste korralindrek@saksatk.ee.

 • Kujundajad sõidavad Portugali

  Algab disainerite praktika Euroopa Liidu kõige läänepoolsemas riigis – Portugalis. Praktika kestab 3
  kuud ja osalejateks on neli õppurit. Kooli kirjutatud projekti “Design Internship in Portuguese
  Cultural Space” abil on praktika rahastatud Erasmus + vahenditest. Praktika toimub kahes ettevõttes
  ja asukohaks on Braga. Kui senised praktikad on olnud Saksamaal, siis seekord õpitakse tundma
  hoopis teist kultuuriruumi. Tulemused näitavad, kas sellest riigist võiks kujuneda täiendav sihtkoht
  praktikantidele.

 • Koolimaja seinu kaunistab kujundajate eriala õpilastööde näitus

  Sügisel alustanud kujundajate eriala õppetöö tulemusena on 1.kursuse õpilased loonud hulgaliselt töid, mis on eriala juhtõpetaja Andres Adamsoni juhendamisel saanud üles koolimaja seintele.

  Näitusel saab nautida õppijate mitmekesiseid töid, mis on loodud erinevate õppeülesannete raames. Näitusetööd annavad edasi erinevaid õpitud kunstiväljenduse tehnikaid ning nende oskuslikku rakendamist. Iga töö on omanäoline ja isikupärane, tutvustades õppijate loovust ning kunstialaseid saavutusi.

  Täname meie õpilasi kauni loomingu eest!

 • Eriala saab nüüd õppida ka digitaalselt.

  Koolil valmis Erasmus+ projekti raames Eesti esimene täismahus kutseõppe e-õppekava koos rakendusmoodulitega Moodle keskkonnas. Tegemist on kujundajate tasemeõppe jaoks vajaliku digiharidusliku variandiga, kus õppetöö toimub e-vahendite teel.

  Sihtgrupiks olid kehaprobleemidega õppurid, kuid kava on rakendatav ka teistele. Üle 800 e-tunni loomine ja sisu ühtlustamine osavõtvate riikide vahel on jõudnud lõpule. Osalevad partnerid olid Austria, Saksamaa, Kuressare Ametikool ja Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda. Projekti juhtis Pärnu Saksa Tehnoloogiakool ja kokku kestis see 3 aastat.

  Projekti veebilehtwww.e-disain.euannab võimaluse teemadega lähemalt tutvuda. 

 • Avatud uste päev Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis 22.03.23

  Avame Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli uksed kõigile huvilistele 22.märtsil 2023 kell 15.00-17.00

  Tule ja tutvu meie kooli tegemistega! Saa teada, kes me oleme ja, mida me teeme. Võimalus on osaleda
  erialade näidistundides, mida viivad läbi meie juhtõpetajad koos õpilastega.

  Ajakava:

  15.00-16.00 Sissejuhatav infotund ja maja tuur

  16.00-16.45 Erialasid tutvustavad näidistunnid:

  • Sisetööde elektrik õp Sergei Samoilov
  • Automaatik õp Matthias Eichhorst
  • Kujundaja õp Andres Adamson

  Registeerimine avatud uste päevale ja näidistundidesse SIIN . Oled oodatud ka siis, kui eelregistreerida ei jõua.

  Kohtume Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis (II korrusel, ruumis 21) aadressil Jalaka tn 8, Pärnu!

  Rohkem infot:

 • Meie kooli meeskond võidutses NOARK Electric Europe rahvusvahelisel võistlusel ja teenis koolile 3D printeri

  Kooli elektriala õpilased osalesid perioodil oktoobrist kuni jaanuarini  elektritoodete ettevõtte NOARK Electric Europe „Noark making dreams come true for schools program “ rahvusvahelisel võistlusel. Meeskonda kuulusid Martin Põri, Mihkel Õun ja Annes Reinholdy. Juhendajaks oli õpetaja Sergei Samoilov. Võistluse ülesanne oli Noark toodete komplektist luua funktsioneeriv seade mõnest automaatika rakendusest ning filmida tehtust video. Riikide videod läksid rahvusvahelisele hääletusele, kus kõigil oli võimalik oma hääl anda. Seejärel tegi oma valiku Noark Electric Europe`i liikmetest koosnev žürii. 

  Meil on väga hea meel teatada, et meie kooli meeskond tuli auväärsele 1.kohale! Tunneme uhkust oma õpilaste tehtud töö üle ning soovime kogu koolipere poolt õnnitleda meie õpilasi, Martinit, Mihklit ja Annest ning tänada juhendamise eest õpetaja Sergeid. 

  Võidutööd on võimalik näha SIIT.

 • Kujundaja eriala õpilaste loodud animeeritud jõulukaardid loovad jõulurõõmu

  Meie kooli kujundaja eriala õpilased said õpitu praktiseerimiseks ülesande luua kooli jõulutervitusena animeeritud jõulukaart. Ülesande käigus said õpilased praktiseerida õpitud oskuseid ning lasta oma kujutlusvõimel lennata. Õppeülesandena valminud tööd olid kõik omanäolised ja vahvad, tuues jõulurõõmu südamesse. Valminud jõulukaarte esitasid õpilased nii üksteisele kui kooliperele. Kaartidest valiti salajase hääletuse käigus neli parimat. Parimate animeeritud jõulukaartide autorid on  Merle Nisuma, Piret Mäestu, Kristiin Sikka ja Kerli Talvaru. Võitjatöö kaunistab jõuluperioodil meie kooli kodulehte. Jõulu kaarte on nähasiit.

  Aitäh kõigile kaunite jõulukaartide loomise eest!

 • Meie õpilane võistlustules ja teles

  Kuressaares toimus novembri lõpupäevil televõistluse „Noor Meister 2022“ salvestus. Sel aastal oli võistlusel osalemas 15 graafilise disaini õpilast üle kogu riigi. Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolist osales kujundaja eriala õpilane Lili Matsko. Erinevates võistlusvoorudes tuli noortel kujundada reaalsele kliendile logo, kanda logo stencil tehnikas T-särgile ja palju muud. Kuidas võistlejatel läks, näeb juba jaanuaris Noore Meistri telesaates.

 • Erasmus+ projektipraktika Portugalis

  Hiljuti külastas ettevalmistava visiidi käigus kooli juhtkond Braga linnas asuvat õpilaste praktikat organiseerivat ettevõtet bragamob, mis asub Porto linnast poole tunni rongisõidu kaugusel.

  Hea mulje jätsid vastuvõtjad oma sõbralikkusega ja tingimuste tutvustamisega. Külastati kaht raktikaettevõtet, kes on valmis võtma alates juunist kolmeks kuuks kujundaja eriala praktikante. Selgeks said mitmed juriidilised küsimused ja kokkulepped. Praktikale sõit, elamine suures ja hästi organiseeritud majutuspaigas, kindlustus ja kohalik transport on praktikandile tasuta. Suhtluskeeleks on inglise keel. Praktika katab ühe osa kogupaktikast, mis õppekavas ette on nähtud. Sooviavaldusi Euroopa Liidu kõige läänepoolsemasse ja huvitava kultuuriga riiki oodatakse hiljemalt 2. jaanuariks. Fotodel ülevaated kohtumistest ja praktikakohtadest:

 • Hääleta ja aita meie kooli meeskond võidule!

  medi

  Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli sisetööde elektriku eriala õpilased osalevad elektritoodete ettevõtte NOARK Electric Europe „Noark making dreams come true for schools program “ rahvusvahelisel võistlusel.

  Võistluse ülesanne oli Noark toodete komplektist luua funktsioneeriv seade. Kooli võistlustöö videot saad näha ja selle poolt hääletada https://noark-schools.com/et/andke-haal-parimale-projektile/

  Hääletada saad kuni 20.12.2022.

 • Info

  Alates 15. augustist töötab õppe- ja arendustöö juhina KatrinJäärats. Katrin on olnud meie koolis seni sotsiaalpedagoog ja pikalt töötanud sotsiaalsfääris ning omab magistrikraadi.

  Õppetöö algab 5. septembril. Lähem info saadetakse e-meilidele ja veebilehele. Veel on vabu kohti turvasüsteemide tehniku ja automaatiku erialale.

  Alates 22.08 on kool avatud 8.00-17.00.

 • Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli esindus lõpetas DigiKiirendi programmi juhtide koolituse

  Tänavu toimununud DigiKiirendi juhtide koolitusel osale kokku seitse kooli, mille hulgas ka Pärnu Saksa Tehnoloogiakool.

  Lisaks osalesid veel kooli juhtkonnad Kunda Ühisgümnaasiumist, Laeva Põhikoolist, Pärnumaa Kutsehariduskeskusest, Tallinna Teeninduskoolist, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolist ja Ülenurme Gümnaasiumist.

  Pooleaastase juhtkonna koolituse “DigiJuht” (maht 39 akadeemilist tundi) eesmärk on toetada muutuste juhtimist koolis. Selleks ongi koolituse keskmes kogu kooli digiarengu muutuste ettevalmistamine ja juhtimine ning digitehnoloogia-alase projekti elluviimine, mida toetavad selliste võtmeteemade käsitlused nagu õppijate digipädevus kooli õppekavas, õpetajate digipädevuse arendamine ning digitaristu ja digiturvalisuse vajadused ning strateegiline planeerimine koolis.

  Koolitusi korraldab Haridus- ja Noorteameti koolituskeskus. Tegevus viiakse ellu programmi “Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid” tegevuse “Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine” 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002 raames. Programmi elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

  Pikemalt saab lugeda blogist.

 • Kujundajad saavad edaspidi praktiseerida Portugalis

  Kool sai tänavu kevadel hea uudise – neli käesoleval aastal koolis kujundaja erialal alustavat õppurit saavad võimaluse osa oma praktikast sooritada Portugalis Bragas.

  Kolmekuuline Erasmus+ rahastatav praktika on praktikandile tasuta ja toimub suvel. Nii saab osaline sooritada osa oma töökohapõhise õppe kogupraktikast.

  Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur Eestis kiitsid heaks kooli kirjutatud  praktikaprojekti „Design Internship in Portuguese Cultural Space”. Nii kaugel kodumaast ei ole meie kooli õpilased veel praktikat teinud.

  Dokumentide vastuvõtt õppekavale algas 30. mail ja kestab 12. augustini. Esimesed avaldused on juba laekunud.

  Soe ilm, rikas kultuur ja hea kogemus on kindlustatud juhul kui tulete, õpite ja teil veab!

 • Kujundajaõpilased külastasid trükikoda

  Interaktiivse graafika kujundaja õpperühmal oli võimalus külastada Sindis asuvat Pajo trükikoda.

  Külaskäik sai teoks, kui juhtõpetaja Andres Adamsonil tekkis mõte trükiettevalmistuse õppeaine käigus näidata õpilastele reaalset tööprotsessi.

  Pereettevõttena tegutsevas Pajo trükikoja võttis kooli esindust vastu Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli vilistlane Elis Ein, kes on lõpetanud multimeediakujundaja eriala. Elise tööks ongi tegeleda trükiettevalmistusega.

  Õpilased said tutvuda ettevõtte ajaloo ja toodanguga, tööspetsiifikaga ja ka sellega, kuidas toimib kujundaja ning trükikoja koostöö. Ringkäigul trükikojas vaadeldi erinevaid tööetappe.

  Trükiettevalmistus on osaks Erasmuse projektipõhisest kujundajate õppekavast, millel õpivad füüsilise puudega inimesed.

 • Koolipere esindus oli väljas Pärnumaa töömessil

  Tänavu, 5. mai keskpäeval toimus Pärnu kontserdimajas Pärnumaa töömess, kus maakonna tööandjate kõrval oli esindatud ka Pärnu Saksa Tehnoloogiakool.

  Messi korraldajaks oli Eesti Töötukassa ning arvuka osalejaskonna seast leidis tööandjaid nii kaubanduse, teeninduse, majutuse, turismi, tootmise, ehituse, tervishoiu kui ka põllumajanduse alalt.

  Messil oli ettevõtetel hea võimalus kohtuda erinevate tööotsijatega pakkudes neile töö ja praktika võimalusi, proovitööpäeva, esimest töökohta. Samaväärselt said oma koolitus- ja õppevõimalusi tutvustada lisaks tehnoloogiakoolile ja Pärnumaa kutsehariduskeskus ning Tartu ülikooli Pärnu kolledž.

  Viimati toimus Pärnumaal töömess 2019. aastal

 • Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli õpilane andis välja ulmepõneviku

  Tänavu automaatiku erialal õpinguid alustanud Andri Arula andis koos kaaskirjutajaga välja ajalooliste sugemetega ulmepõneviku „Walem“.

  Andri on kohalik ettevõtja, kel muude toimetuste hulgas käsil ka kooli automaatiku eriala esimene kursus. Raamatu kaasautoriks on ajakirjanduse taustaga Raavo Raadik.

  Autorid sõnasid ise raamatu äsjasel esitlusel, et lugu oli esialgu mõeldud filmistsenaariumina, kuid juhuse tahtel formuleerus see raamatuks.

  Andri on lisanud, et mahukas aines pakub materjali lausa seriaalikski ja nii on asutud selle nimel edasi töötama.

  Raamatuga pole seotud ainuüksi talendikas õpilane, vaid ka õpetaja. Nimelt on raamatu kujundajanud fotograaf ja disainer ning interaktiivsete graafiliste kujundajate juhtõpetaja Andres Adamson.

  Kõvakaanelise raamatu on välja andnud kirjastus Tore.

  Foto: erakogu

 • Aprill algas kooli lõputunnistuste kätteandmisega

  Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis said 1. aprillil 2022 lõputunnistused sisetööde elektriku, automaatiku ning turvasüsteemide tehniku eriala lõpetajad.

  Lisaks kooli lõputunnistusele said kutseeksami tegijad kätte lisaks ka kutsetunnistused. Kooli omanike poolt on asutatud traditsioon lõpetajatele anda vastav sertifikaat.

 • Sisetööde elektrikud alustasid praktiseerimist Saksamaal

  Kolm sisetööde elektriku õppekava õppurit suundusid tänavu märtsis sooritama kolmekuulist praktikat Saksamaal Berliinis.

  Kooli direktor Indrek Alekõrre sõnul on tegemist pikaajalise traditsiooni jätkamisega, mille vahepealsed seisakuaastad olid tingitud ülemaailmsest pandeemiast.

  „Selle üle on vaid hea meel, et saame taaskord õpilastele pakkuda erialast enesetäiendamist ja õppimisvõimalust meie pikaaegses partnerriigis. Välispraktika eesmärgiks on õppimisvõimaluse kõrval olnud alati ka tutvumine teistsuguse (töö)kultuuriga, keeleõpe ning ka üldine rahvusvaheline kogemus,“ täiendas Alekõrs.

  Möödunud 2021. aasta sügisel kooliteed alustanud Nikolai, Jürgen ning Marek Paul alustavad praktikat Berliinis ettevõttes MSL GmbH. Eestisse naasevad mehed jaanipäevaks.

  Sisetööde elektriku töökohapõhine õpe kestab kaks aastat, millest kolmandik moodustab õppetöö koolis ning kaks kolmandikku õpe töökohal.

 • Ida-Virumaa Hariduskopter külastas Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli

  Hariduskopter on Ida-Virumaa haridusklaster, mis käivitati 2019. aastal ning see seisab hea selle eest, et muuta Ida-Virumaa haridusasutused atraktiivseks valikuks õppuritele ja haridustöötajatele, tõsta hariduse kvaliteeti kõikidel haridusastmetel ning siduda haridusvaldkondi.

  Tänavu  märtsikuu lõpul külastas Hariduskopteri meeskond Pärnut ning lahkelt avas oma uksed külalistele ka ka Pärnu Saksa Tehnoloogiakool.

  Hariduskopter on on veebilehel välja hõiganud mõtte, et klastri tegevuse tulemusena peaks nii Ida-Virumaa inimesed kui ka teiste maakondade haridus- ja karjäärivalikute tegijad saama ülevaate sealsest tugevustest haridusmaastikul.

  Jääme meiegi ootama omapoolset panust ning selgemad sihid seatakse  vastukülaskäigul, mille kutse kooli kollektiivile juba tehtud on.

 • Pärnumaa Arenduskeskus tutvustab oma kodulehel meie tegemisi

  Pärnumaa Arenduskeskus tundis huvi kooli tegemiste vastu ning kajastas seda oma veebilehel.

  Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli koolituskavast leiab palju huvitavat

 • Uus (õppe)aasta toob õppetöösse värskust
  Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli erialade hulgas suuri muudatusi pole – küll aga on valik senisest kontsentreeritum ja õppekavad kaasaegsemad. Endiselt leiab erialade hulgast populaarsed sisetööde elektrikuks, automaatikuks, turvasüsteemide tehnikuks ja interaktiivseks graafiliseks kujundajaks õppimisvõimalused. Uuendusena on aastast 2022. automaatiku eriala senise ühe-aastase õppe asemel kahe-aastane. Sellise muudatuse tingis asjaolu, et õppekava vajas üle vaatamist ning üheskoos haridusekspertide ja tööandjatega leiti, et lühem aeg pärsib eriala  süvisti tundmaõppimist. Uutele õppuritele tähendab see peamiselt seda, et pikeneb praktikaperiood. 2022. aasta sügis toob muudatusi ka turvasüsteemide tehniku õppes, kui kooli õpetajaskonnaga on liitumas oma ala head ekperdid, kes oskavad õppuritele anda veelgi paremaid pädevusi. Sellise ekspertide kaasamisega täpsustatakse ka senist õppekava: vaadatakse üle õppemoodulid ning õpiväljundid. Kui aastal 2021 tuli kool koostöös partneritega välja esmakordse ja uuendusliku HEV-õppijatele mõeldud kujundaja õppe pilootprojektiga, siis 2022. aasta sügisel võetakse taas vastu tavaõpilasi. Interaktiivsete graafiliste kujundajate juhtõpetajana jätkab ka sügisel tunnustatud fotograaf ja disainer Andres Adamson, ning sügisene õppekava keskendub senisest enam audiovisuaalsele kusntile, millele viitavaid valikaineid leiab juba üsna pea muudetavas õppekavas. Kõikidele erialadele avatakse vastuvõtt mais 2022. Kooli koduleht on läbi tegemas värskenduskuuri ning täielikult uuenenud õppekavad laetakse üles esimesel võimalusel.  
 • Koolil on audiovisuaalsete tehnikate ja meedia tootmise õppekavarühmas tähtajatu õppeõigus
  Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli audiovisuaalsete tehnikate ja meedia tootmise õppekavarühm läbis 2021. aastal kutseõppe õppekavarühma kordushindamise. Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu ettepanekul andis haridus- ja teadusminister koolile selles õppekavarühmas tähtajatu õppeõiguse. Protsessi käigus valmis koolil eneseanalüüsi aruanne, mis sisaldas kutsekooli tugevuste ja parendusvaldkondade tõenduspõhist analüüsi. EKKA hindamiskomisjon tutvus esitatud dokumentidega, vestles nii kooli töötajate, õppurite, vilistlaste kui ka praktikaettevõtete esindajate ja juhendajatega. Kõik kohtumised kavandati COVID-19 kõrge nakkusohu tõttu virtuaalses vormis. Kooli tugevusteks märgiti teiste seas, et eriala kutseõpetajad on oma ala professionaalid, pikaajalise töökogemuse ja pedagoogilise ettevalmistusega.  Ka seda, et kool on leidnud niši, kus on olemas tasemeõpet vajav sihtrühm ning koostanud ühes töökohapõhise õppe õppekava HEV-õppijatele. See võimaldab normintellektiga kehapuudega inimestel antud eriala õppida, suurendades seeläbi nende võimalusi tööturule suundumisel. Toodi välja, et õppekavarühmas arvestatakse materiaaltehnilise baasi ajakohastamisel õppekavaga ja õppijate vajadustega, õppevahendid on kvaliteetsed ja kaasaegsed ning kool võimaldab nende kasutamist ka kodusõppel. Vestluses õpetajate ja õppijatega jäi hindamiskomisjonile kõlama, et õpetajad ja tugipersonal on õppijate jaoks alati olemas, õppijad on harjunud saama abi ja vastuseid küsimustele sõltumata nädalapäevast või kellaajast. Komisjon soovitas parendada õpetajate ja tugiteenuste spetsialistide tööaja korraldust, pöörata suuremat tähelepanu vastuvõtuaegade, konsultatsioonide ja järeleaitamise tundide planeerimisele. Komisjon soovitas süsteemselt tegeleda õpetajate ja tugispetsialistide arenguplaaniga, rakendada mentorlust ja tööülesannete roteerumist. Samuti oli ettepanek jälgida õppurite kodusõppevõimalusi. Kui ekspertiisi tulemusena saadakse tähtajatu õppe läbiviimise õigus, siis edaspidi osaleb kool kvaliteedi hindamises kord kuue aasta jooksul.
 • Jätkub kooli välispraktikale saatmise traditsioon
  Tänavu märtsikuus alustavad kolmekuulist praktikat Saksamaal neli sisetööde elektriku eriala õpilast. Kinnitamisel on projekt, millega lähetakaks Portugali neli kujundajaks õppijat. Kooli direktor Indrek Alekõrks ütles, et kool on kirjutanud õpirändeprojekte alates 2006. aastast ja neid iga-aastaselt ka edukalt ellu viinud. „Igal projektil on olnud kindel eesmärk, mis lähtub õppe sisust ja vajadusest ületada erisusi kutseõppes, seda lähtuvalt riikide eripärast,“ kirjeldas ta. Direktori sõnul peamine rõhk on siin olnud Kesk-Euroopa koostööle, erialase terminoloogia kogumisele ja õpipoisiõppe kohandamisele meie haridussüsteemi. Sel ehk 2022. aastal lähevad neli sietööde elektrikku kolmeks kuuks Berliini ehitusettevõtetesse. Värskelt on esitatud on ka projekt Portugali praktika jaoks aastal 2023. Selle käigus lähevad neli kujundaja õpilast kolmeks kuuks Braga ettevõtetesse. Välispraktikaid toetab Erasmus+ programm, mis rahastab haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna projekte Euroopa Liidus.
 • Õpetajate Leht kajastas kooli HEV-õppuritele mõeldud kujundajaõpet
  26. jaanuaril toimus kooli kujundajaõpilaste õppepäev Pärnus, mil üheskoos joonistati, maaliti, modelleeriti ning räägiti sotsiaalpedgoogiga elulistel teemadel. Tänavune kujundajate õppetöö Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis toimub pisut teisiti: see on suunatud liikumispuuetega täiskasvanud õppuritele ja tegemist on peamiselt e-õppega. Ometigi on suur roll ka sotsialiseerumisfaktoril ja nii ongi loominguliste ja käelist tegevust hõlmavate õppeainete läbimiseks abiks kord kuus toimuvad kontaktõppepäevad Pärnumaa Puuetega Inimeste kojas. Õppe kulgemist käis kajastamas ka Annika Poldre “Õpetajate Lehest” .    
 • Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli esindus külastas rahvusvahelise projekti raames Viini

  Tänavu avati Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis esmakordselt HEV-õpilastele mõeldud kujundaja õpe ning õppekava koostamisega seotud partnerid eri riikidest kohtusid sedakorda Viinis.

  Erasmus+ projektiga seotud partnerite kohtumine toimus 20. – 24. septembril Austria pealinnas Viinis, kus Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli esindasid kooli direktor Indrek Alekõrs, õppe- ja arendustöö juht Hedy Tammeleht ning kujundajate juhtõpetaja Andres Adamson. Kohtumisel osalesid partnerite poolelt esindajad Kuressaare ametikoolist, Pärnumaa Puuetega Inimeste kojast, kutseharidus- ja rehabilitatsioonikeskusest (BBRZ) Austriast ning sihtasutusest Stiftung Bildung und Handwerk Saksamaalt.

  Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli juht Indrek Alekõrre sõnul täitis kohtumine igati eesmärki ja tehtud ettevalmistööd on vilja kandmas. „Välispartneritega loodud projekti eesmärgiks oli luua e-õppekava erivajadustega inimestele audiovisuaalse meedia valdkonnas töökohapõhiseks õppeks. Kuna sihtrühmal on keerukas õppida erialasid, mis nõuavad vahetut kontakti, seal hulgas pikemat liikumist ja kohal viibimist auditooriumis, siis projektiga loodud e-õpe võimaldab füüsilise puudega inimese vajadusi ja võimalusi paremini arvesse võtta,“ sõnas Alekõrs.

  Koolijuht kirjeldas õppekava loomisprotsessi: „Esmalt loodigi  e-õppekava ning seejärel toodeti õppetöö läbiviimseks e-moodulite täiskomplekt. Väljatöötatud moodulite baasil toimub gruppides õppetöö ja testimine.“

  Neljal päeval toimunud esitluste ja rühmatööde käigus vaadeldi üle moodulite hetkeseis, arutleti sisu  ja tehniliste lahenduste üle. Partnerid tõdesid, et koostöö on olnud tulemuslik, uudseid väljakutseid pakkuv ning ühiselt tehtud moodulid ootavad piloteerimist. Järgmine kohtumine pilootprojekti jälgimiseks ja tehtu analüüsimiseks toimub tuleva aasta kevadel Berliinis.

 • Toimus kujundajaõpilaste esimene kohtumine

  16. septembril 2021 toimus Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli kujundajaõpilaste esimene kohtumine, kus saadi omavahel paremini tuttavaks ja jagati selgitusi õppetöö toimumise kohta.

  Infotund leidis aset Pärnumaa Puuetega Inimeste Kojas ning õpilastega olid kohtumas Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli direktor Indrek Alekõrs, õppe- ja arendustöö juht Hedy Tammeleht, kujundajate juhtõpetaja Andres Adamson, sotsiaalhoolekande esindaja Katrin Jäärats, Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja esindaja Toomas Mihkelson.

  Sel aastal võeti esmakordselt Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli vastu hariduslike erivajadustega õppegrupp, kes 2,5aastase töökohapõhise õppe raames omandavad kujundaja eriala.

  Erasmus+ projekti ja riiklikul toel valminud õppekava ülesehitamisel osalesid Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli kõrval Kuressaare Ametikool ning välispartnerid Austriast ning Saksamaalt.

  Kujundajate juhtõpetajaks on tänavu septembris koolis tööd alustanud kunstnik ja fotograaf Andres Adamson.

 • Tervituskõne Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli direktor Indrek Alekõrrelt 20. aastapäeva juubeliüritusel 31.08.2021
  Sehr geehrte deutsche Botschafterin In Estland, Frau Christiane Hohmann, Schulbesitzer, Vorstandsmitglieder und -gliederinnen der Stiftung Bildung und Handwerk Frau Sylvana Bluhm und Herr Alois Buschkühl, Vorsitzender des Stadtrats Pärnu, Mitglied der estnischen Staatsparliament Herr Andrei Korobeinik, Mitgründer der Schule Dr Rainer Straube mit Ehefrau Partner aus Bildungsministerium und Stadtverwaltung, kõik saabunud ja saabumata külalised, mu daamid ja härrad!
  1. aastal 2. juulil kirjutasid Pärnu tolleaegse linnavalitsuse esindaja kui tänase kooli direktor ja Königs-Wusterhauseni Kutsehariduskeskuse (Berufsbildungszentrum) Dr Rainer Straube kui tollase Paderborni Oskustöö Seltsi (Kreishandwerkerschaft Paderborn) esindaja alla kokkuleppele luua Pärnusse erakutsekool Saksa kapitaliga.
  Algas ligi kaks aastat väldanud ettevalmistustöö ehk kooperatsioon eri vajalike partnerite vahel. Puudus koostöökogemus, iga asja tuli uuesti leiutada ja mõtestada kultuuri ja hariduse kontekstis ja nende erinevustes. Sel ajal oli Eesti vaevalt kümme aastat vaba ja kahtlused püsisid õhus ka poliitilises mõttes. Ometi oli võimalik kool avada täna, 31. augustil, 20 aastat tagasi. Võib küsida, milleks nii noore kooli tähtpäeva sellisel tervisevaesel ajal tähistada? On meil ju 40-, 50- ja 100aastaseidki koole. Mõtleme pisut –kas oleks võimalik 40 või 50 aastat tagasi sellist kooli luua? Nõukogude ajal nn sotsialismi viljastavates tingimustes. Me ei saanud isegi Saksamaale sõita või sellest unistada,  rääkimata mingist rahvusvahelise kooli loomisest. Aga keegi ei keela meid kasutada koole oma ettevõtmisteks, mis on üle 100 aasta vanad. Nagu see siin. Siis oli see kool ka kahe kümnendi võrra noorem kui täna. Tähistades väiksemad teetähiseid paneme aluse ka suurematele juubelitele. Teisalt on 20 aastat pikk aeg. Sellel aja sündinud olid siis valdavalt ema küljes. Täna võib neist nii mõnigi olla meie õpilane, ka ise lapsevanem, juba väljakujunenud isiksus. Vaatame, millised olid kooli ambitsioonid ja kuidas need on täitunud? Kooli tekkelugu oli keeruline. Peab ütlema, et kooli loomise algusajal oli kutseõppesüsteem Eestis väga viletsas olukorras – vana tehnilise baasiga, mõned tööpingid paljudes koolides ka tsaariajast. Püüdsime seda muuta ja olla euroopalikult nii kaasaegne kui võimalik. Meil oli heameel, et riik asus kohe peale meid korrastama ja renoveerima oma haridusvõrku. Püüdsime olla omamoodi laboratoorium  kutsealase õppe uuendustes ja haarasime parimat kogemust Saksamaalt, ka Austriast. Meie arvukad Leonardo da Vinci ja Erasmuse välisprojektid said Saksa partneritelt tugeva toe praktikabaaside pakkumise näol. Kui enne praktikale minekut oli nii mõnigi praktikant kahtlevas meeleolus, siis sealt naasnu suust oli kuulda vaid: „Tahan veel!“ Oleme arendanud koos sakslaste ja austerlastega mitmete projektide raames püsivaid strateegilisi väärtusi: Näiteks:
  1. Tõime ja arendasime Eestisse esimesena virtuaalse raamatupidamise ja ettevõtluse harjutusfirma.
  2. Koostasime esimesena Eestis tehnikaalade õppuritele ettevõtluse õppekava.
  3. Saime valmis Eestis esimese täisdigitaalse õppekava hariduslike erivajadustega õpilastele
  4. Oleme ainus kool Eestis, kes on üle läinud täielikul töökohapõhisele õppele, sest see on meie silmis ainus võimalus, kuidas õpet elule lähendada.
  5. Meie väike, hiljuti sündinud Saksa Tehnoloogiakooli lapsuke – Saksa Digikool –
  on olnud hea abimees digiõppe lühikursuste pakkumisel ja seda just nüüdsel kontaktivaesel ajal. Küsite, kas vigu on ka olnud. Muidugi on ja mitte vähe. Vigadeta elavad need, kes midagi ei tee, aga see ongi nende suurim viga elus. Me pole kartnud eksperimenteerida. Sellise valiku puhul on ka mõned möödalaskmised paratamatud. Aga nii loov eksperimenteerimine kui ka loov korrigeerimine on meile tuttav ja üks meie põhiväärtusi. Me oleme haruldaselt väike kool, nii väike, et nii mõnigi imestab, kuidas sellina väike putukas on 20 aastat elanud. No ma ei teagi, kumb vajab suuremat hoolt, kas kass või elevant, suur või väike organisatsioon. Aga ma olen ikka seda meelt, et väikses koolis tunneb õpilane end suuremana ja suures koolis väiksemana. Mis on parem, võite ise edasi arutada. Kui nüüd vaadata lõpetajate arvudesse, seejuures ilma komakohtadeta, siis jah, koolil on selle aja jooksul kokku 3269 lõpetajat erinevate kursuste või kvalifikatsiooni valdkonnas. Lähtudes Exceli moetrendidest tähendaks see seda, et kahekümne aasta jooksul on erineva õppetöö vormi lõpetanud keskmiselt 0,76 õpilast tööpäevas. Nüüd räägin ma peamisest, sellest, miks te siin olete. Põhjus on väga lihtne –selleks, et teid tänada. Täna on siia kutsutud kõik need, kes on kooli ehitanud. Seekord mitte betoneerijad või plaatijad, vaid selle labori vaimne potentsiaal. Siin on ka need, kes olid alguse juures, kes uskusid asja. Mul ei ole võimalus kõiki nimetada, kuid ma tänan teid kõiki ja igaüht ja isiklikult. Ilma teieta poleks see kool niikaugele jõudnud. Olgu tänureas nimetatud kooli omanike kohalviibivad esindajad, eestseisuse esimees härra Michael Lutter, kes ei saanud täna siin olla, kuid saatis koolile südamliku tervituse; Haridusministeeriumi, linnajuhtide ja ettevõtete, teiste koolide, eilsete ja tänaste kooli töötajate, koostööpartnerite ja projektide partnerite  esindajad. Oleme veendunud, et õpilased meie kooli hindavad. Loodan siiralt, et need lõpetanud mäletavad meie kooli nii oma igapäevast tööd tehes kui ka  palgapäevadel,  mil neile meil õpitud töö eest makstakse. Muidugi positiivses võtmes, ma loodan. Suur tänu ja palju õnne kõigile!    
 • Ettevõtja ja õpetaja Matthias Eichhorst valiti Pärnumaa aasta hariduse sõbraks

  Pärnumaa Omavalitsuste Liit kuulutas välja 2021. aasta parimad haridustöötajad ning aasta hariduse sõbraks valiti ettevõtja ning Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis õpetav Matthias Eichhorst.

  Matthias on ettevõtte Mativesi OÜ juht, kes õpetab Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis töökohapõhises õppes automaatikutele erialaga seotud õppeaineid ja pakub oma ettevõttes õpilastele võimalust praktikaks. Pärnu ettevõte Mativesi OÜ tegeleb joogivee ja reovee puhastamisega erinevate meetodite abil.

  Parimate haridustöötajate valimine on juba traditsiooniks saanud ning hariduskomisjon valis üleriigilisele tunnustusüritusele “Eestimaa õpib ja tänab” esitatud kandidaatide hulgast välja Pärnumaa aasta parimad haridustöötajad.

  Pärnu Saksa Tehnoloogiakool tunneb uhkust, et hea koostööpartner on saanud väärilise tunnustuse ning soovib ka omalt poolt Matthiasele palju õnne!

  Pärnumaa Omavalitsuste Liidu vastuvõtt ning parimate tunnustamine toimub 6. oktoobril 2021.

 • Koolielu mõjutavad koroonapiirangud 2021. aasta sügisel

  VIIRUSOHTLIKUST OLUKORRAST TINGITUNA ON PÄRNU SAKSA TEHNOLOOGIAKOOLIS ALATES 26.08.2021:

  • kohustus kooli ruumides kanda maski kõikidel külalistel, töötajatel, õppetöös ja koolitustel osalejatel, kel pole koolitajale või õpetajale ette näidata nakkusohutust kinnitavat tõendit (vaktsineeritus, läbipõdemine või negatiivne COVID-testi tulemus);
  • maskikandmise kohustusest vabastatud kuni 12-aastased lapsed või kui suu ja nina katmine on tervislikel või muudel olulistel põhjustel vastunäidustatud;
  • käte desinfitseerimine kooli sisenedes kohustuslik.

  Indrek Alekõrs

  direktor

 • Elektrieriala õpilastele avaneb võimalus kutseoskuseid parandada Berliinis
  Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur teatas, et ekspertide hinnangutele ja Erasmus+ programmi valimiskomisjoni ettepanekule tuginedes otsustati toetada Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli projekti „Elektriala õpilaste töökohapõhise õppe praktika Berliini ehitusvaldkonnas“. Projekti eesmärgiks on kolme elektriala õpilase ja ühele äsja lõpetanud noorele õppekavajärgne 90-päevane praktiline töösooritus Berliinis reaalses töökeskkonnas. Projekt tugineb Saksamaa kutsehariduse pikaajalisele traditsioonile, mille järgi 2/3 õppest toimub ettevõttes ning selle eesmärgiks on toetada praegu ja edaspidi vajaminevaid kutseoskuseid. Saksa kogemuse levitamise kaudu tõstab kool ühtlasi ka õppekava kvaliteeti ning õpilaste oskusteavet.    
 • Haridus- ja teadusministeeriumi avaldas juhised eeolevaks õppeaastaks

  Algaval õppeaastal on esmatähtis hoida haridus- ja noorsootööasutused avatuna, arvestades seejuures kõigi ohutusega. Püüame märgata ja toetada kõiki õppijaid, et nende haridustee jätkuks. Viiruse leviku oht on jätkuvalt kõrge. Vajame kõigi panust, et viiruse levikut tõkestada ning kontaktõpet ohutult korraldada. Haridus- ja teadusministeerium on koostanud juhised kõikidele haridustasemetele ja noorsootööasutustele.

  Juhised haridus- ja noorsootööasutustele 2021/2022. õppeaasta sügisel

 • Riik määras koolile tegevustoetuse
  Riik määras koolile tegevusteotuse Eesti Vabariigi Haridus- ja teadusministeerium koos tööandjate ühendustega kinnitas koolile tegevustoetuse kujundaja, sisetööde elektriku, automaatika ja turvasüsteemide tehnika alal. See tähendab seda, et õpilased ei pea tasuma õppemakse. Vastuvõtt on kulgenud edukalt, kuid avaldusi saab esitada veel augustikuu jooksul.
 • Koolil on uus õppe- ja arendustöö juht
  Koolil on uus õppe- ja arendustöö juht 9. augustist alustab õppe-ja arendustöö juhina tööd Hedy Tammeleht. Hedy on lõpetanud Tartu Ülikooli filisoofiateaduskonna eesti keele alal bakalaureuse kraadiga. Tal on pikaaegne kogemus ajakirjanduse, kommunikatsiooni ja meediasuhtluse alal. Viimased aastad on töötanud ettevõtluses. Hedy valdkonda kuulub õppetöö korraldamine ja arendamine. Tema meiliaadress on hedy@saksatk.ee ja telefon +372 5331 4236.
 • Kool kinnitas 21/22 vastuvõtu. Lisaks traditsioonilistele erialadele saab õppida ka Kujundaja eriala distantsõppes, kuhu on oodatud hariduslike erivajadustega õpilased.

  Kool kinnitas 21/22 vastuvõtu. Lisaks traditsioonilistele erialadele saab õppida ka Kujundaja eriala distantsõppes, kuhu on oodatud hariduslike erivajadustega õpilased.

 • Koroonakriisist tingitud piirangud, korraldused, õigusaktid.

  Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele ühtlustatakse järgmisel nädalal huviharidusele ja -tegevusele, noorsootööle, sportimisele ja treenimisele, täienduskoolitusele ja -õppele seatud piirangud üle Eesti. Korraldus ja seletuskiri avaldatakse veebilehel kriis.ee.

  Uued piirangud hakkavad Harjumaal ja Ida-Virumaal kehtima esmaspäevast, 1. veebruarist, teistes maakondades kolmapäevast, 3. veebruarist.

  https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-ule-eestilised-covid-19-torje-piirangud

  Soovitused haridusasutustele töö korraldamiseks koroonaviiruse leviku tingimustes: https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.01.08_oppetoo_korraldamisest.pdf

  Koroonakriisi aegsed õigusaktid: https://www.kriis.ee/et/hadaolukorra-aegsed-oigusaktid?fbclid=IwAR2Es-Y5twGYZOXgSHrzNw-I7fa00sR4_CsraWWi0M2Se1jUddHgk-RXZL0

 • Oskuste öö koolis tingis automaatikute uue õppeprupi avamise

  Uus töökohapõhise õppe grupp avati novembri lõpul. Alustajaid oli 15 ning aasta pärast saavad neist ettevõtete spetsialistid. Grupi eduka avamise tingis kindlasti ka korraldatud “Oskuste öö”, kuhu asjaosalisi-uudistajaid kokku tuli.

  Fotodel automaatika huvilised ja õpetajad – Sergei Samoilov ja praktik-õpetaja Matthias Eichhorst oskusi öisel ajal tutvustamas:

 • Kujundaja eriala õpetaja Aidi Mesi ja tema õpilane Kristen Ukanis saavutasid topeltvõidu

  Hansalinn Pärnule pühendatud hõbedast meenemündi kujunduskonkursi võitis Aidi Mesi. Eesti Panga nõukogu otsustas, et konkursile esitatud töödest oli parim tema kavand, mis kannab nime „Kurss Pärnule“.

  Mündi kujunduskonkursile laekus kokku 66 tööd. Esimese koha saanud kujunduskavandi autor on Aidi Mesi, teise koha saanud töö autor Kristen Ukanis, kes õpib hetkel Kujundaja põhiõppe kursusel Aidi juhendamisel.

  Münt:

  Võidukas duo:

  Eesti Panga pressiteade

 • Oskuste ÖÖ – 12.11.2020

  Oskuste ÖÖ 12.11.2020 kell 17:00 -18:30 Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis.

  Tule osalema avatud õppetundi, mis annab Sulle rohkem teadmiseid Automaatika eriala ja õppe kohta.
  17.00-18.30 Automaatika tund „Lihtsate asjade automatiseerimine“

  Lisaks avatud tunnile, saad uurida millised õppimisvõimalusi kool veel pakub ning külastada meie kujundaja eriala õpilastööde näitust.

  Jääme Sind ootama!

 • Vastuvõtt 2020/2021

  Vastuvõtt 20/21 õa:

  Interaktiivse graafika kujundaja eriala e-õppesse võtame talvel puuetega (HEV) õpilasi. Täpsem informatsioon vastuvõtuaegade kohta tuleb hiljem jooksvalt.dts@saksatk.ee
 • Saksa Tehnoloogiakooli praktikandid trotsivad Berliinis koroonaviirust.

  Märtsi algul sõitsid kujundaja eriala praktikandid Laura ja Sireli Erasmus+ projekti raames Saksamaale neljakuulisele praktikale. Kogu Saksamaal oli sellel ajal ca sadakond haigestunut ja miski ei ennustanud varsti puhkevat tormi. Kui see aga saabus, siis oli õppuritel võimalik veel tagasi tulla. Arvestades ülihead üürikorterit ja neid ootavat töökohta GrinseKatzen, mis keskendub kujunduste loomisele, tervisetoodetele ja nende müügile, otsustasid nad jääda. Muidugi lootusega, et juuni lõpus on reisid jälle avatud. Ja nii tundubki minevat.

  Sireli ja Laura pidid varsti jääma kodukontorisse ja ega tänavatelgi suurt midagi teha ei olnud. Seega oli töö põhiline ja seda sai arvuti abil kenasti korraldada.
  Näiteks on valmis saadud vitamiini A etiketikujundus, kujundused toodetele Stress & Angst, Canna ja Hemp Oil. Valmis on ka käsiraamatute kujundused. Osade toodete müük juba käib ja neid näeb või saab tellida igaüks Amazonist. Maikuu uudised on aga veelgi rõõmustavamad. Saab käia juba töökontoris ja suhelda nii tööl kui väljaspool seda inimestega.
  Berliin avaneb järkjärgult.

  Sireli ja Laura: “Käime päris tihti tegemas looduses tootefotosid. See on nagu kaks ühes, sest saame avastada linna ja ümbruskonda ning samal ajal ka tööd teha.
  Muidu läheb väga hästi. Poed ja muuseumid ja muud kohad on enamus juba avatud, nii et saab hakata veel rohkem avastama ja inspiratsiooni püüdma”
  Ettevõte on praktikantidega väga rahul. Eesti avastati tänu eelmisele praktikandile Sandrale, kelle kujundatud tooted on praegugi müügil ja kes peab sidet ettevõttega endiselt.
  Haigestunute arvud Berliinis on langustrendis.

  Ligi neljamiljonilise rahvaarvuga Berliinis oli 5. mai seisuga eriolukorra jooksul nakatunuid kokku 6086 inimest, kellest surnuid 159. Kui taandada need arvud Eesti miljonile, siis ega erilist vahet polegi.
  Sellest hoolimata kinnitavad praktikandid, et ilm on enamjaolt ilus ja soe ja suvetunne on sees.
  Järgmised praktikandid lähevad neljaks kuuks juulis.

 • Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli õppetööd puudutav informatsioon
  ÕPPETÖÖ TOIMUB TAAS KOOLIMAJAS ALATES 16.05.2020.
  Tasemeõppe ja täienduskoolituste kontaktõppe tunniplaanid: mai 2020 ja juuni 2020.
  Kuni 15.05.20 töötab kooli personal kodukontorites ja on kättesaadav 8.00-16.00 telefonitsi ja e- maili teel. Maja telefonid on suunatud mobiilidele:
   
   • Õppetöö- ja praktikaalane informatsioon:
  Ele Laaneväli – ele@saksatk.ee, tel 4420 482
   • Täienduskoolitus, kursused, õpilaste vastuvõtt, tehnilised ja dokumendiküsimused:
  Maary Schvede – dts@saksatk.ee, tel 5331 4236
   • Energeetika, automaatika ja turvasüsteemide valdkonna õpilased
  Sergei Samoilov – sergeisam@hot.ee, tel 5162 169
   • Kujundaja valdkonna õpilased
  Aidi Mesi – aidi@saksatk.ee. tel 5037 813
   • Üldjuhtimine:
  Indrek Alekõrs – indrek@saksatk.ee, tel 5105 845
  Indrek Alekõrs, kooli direktor, juhatuse liige
   
  Uuri ka, kuidas COVID-19 viirus (koroonaviirus) mõjutab haridust Pärnus: http://bit.ly/ParnuHaridusEriolukord
 • E-koolitused aprillis 2020

  Õpi kodust lahkumata

 • Lõppes konkurss erasmus + strateegilise projekti logo kavandi väljatöötamiseks

  Pärnu Saksa Tehnoloogiakool alustas jaanuaris 2020 uue erasmus + strateegilise partnerlusprojekti juhtimist. Teemaks on “E-õppe rakendamine hariduslike erivajadustega õppurite paremaks integreerimiseks tööturule audiovisuaalse meedia õppekava abil”. Probleem on selles, et igas riigis on teatud sihtrühm inimesi, kellel on raskendatud eriala või selle osaline omandamine ja kes seetõttu võivad tööturult eemale jääda. Need on eeskätt liikumispuudega inimesed nii noorte kui tööealiste hulgas. Lisaks õpingute piiratusele on neil ka tööelus raske toime tulla.
  Lähteülesandeks oli vajadus luua projektile logo, kus on arvestatud, et tegemist on rahvusvahelise projektiga, erivajaduste ehk liikumispuuetega õpilased, eriala ja õppevormi, milleks on e-õpe. Logo disaini konkursi võitis kujundajate õppekava õpilane Martin Tõkke. Sellel andsid oma hääle ka välismaised projektipartnerid. Uues võidutöös olid välja toodud kõik eelnimetatud elemendid ja loodud neist ühtne tervik. Logo konkursil osalesid veel Helin Ruus ja Olavi Põllu.

 • Pärnu Saksa Tehnoloogiakool alustas e-kutseõppe projekti juhtimist.

  Puuetega inimeste jaoks kooli poolt kirjutatud kutseõppealase erasmus+ projekti elluviimine algas rahvusvahelise koosoleku ja levitusüritusega. Kool ja partnerid tõdesid suurt huvi ja valmisolekut kaasa lüüa. Pikem kirjutis ilmus Õpetajate lehes 24.01.2020.

 • “Minge ja te ei kahetse!”

  Sellise sõnumi andsid “tänavused berliinlannad” oma erialakaaslastele. Järgmisel aastal saavad neli ujundaja eriala õpilast minna Erasmus+ projekti raames 4-kuulisele praktikale Berliini. Sellel kevadel olidki Sandra, Liis ja Mari veelgi pikemal, 6-kuulisel praktikal Euroopa südames. Septembri keskpaigas toimunud kohtumisel tutvustasid nad oma kogemusi ja õpinguid Berliinis  järgmisele kujundajate õppegrupile.  Nende seast valitakse uued sõitjad lähiajal.  Käinute arvates oli praktika ülihea väärtusega ja vajalik kogemus sõltumata kodust eemalolekust. Poolteisetunnine lennureis ei takistanud vahepeal ei kodus-
  ega sealtpoolt külaskäimist.

 • Liikumispuudega inimeste kutsehariduse projekt sai rahastuse
 • Saksa Tehnoloogiakooli lugu sai alguse 2.juulil 20 aastat tagasi

  2.juulil 1999 sõlmisid Pärnu Linnavalitsuse haridusametiasejuhataja, hilisem projektijuht Indrek Alekõrs ja Saksamaa Liitvabariigis asuva Königs-Wusterhauseni Tehnoloogia- ja kutsehariduskeskuse juhataja Dr. Rainer Straube koostöölepingu, mille kohaselt anti roheline tuli kutsehariduse rakendamiseks Pärnus.

  “Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli projekt algas 20 aastat tagasi”

  Loe Pärnu Postimees 29.06.19  paberlehest või veebiversiooni https://parnu.postimees.ee/6718056/saksa-tehnoloogiakooli-lugu?utm_source=email&utm_content=6718056

 • 💐👏 2019 suvise lõpuaktusega tähistati laupäeval 22 õpilase kutsekooli lõpetamist.

  👩‍🎓👨‍🎓Tunnistused ja direktori käepigistuse said Ärikorralduse spetsialisti, Sisetööde elektriku ja Automaatiku õppekava lõpetajad. Töökohapõhise õppe raames läbisid kõik lõpetajad peale teooriaõpet koolis praktika ettevõtetes. 👏💐Täname ettevõtteid, kes andsid oma panuse õpilaste õpetamisel ja praktiliste oskuste omandamisel: Telia Eesti, Jack Elektriehitus OÜ, Saarioinen Eesti OÜ, Reideni Plaat AS, Valmos OÜ, Mativesi OÜ, Toyota Material Handling Baltic Eesti filiaal, USS Security Eesti AS, Aply Elekter OÜ, Leonhard Weiss Energy, SW Energia OÜ, G4S Eesti AS, Perlux OÜ, Elektra Networks OÜ, Triger AS, KP Finants OÜ, Bodybalt OÜ, Protex Balti AS, Meistren OÜ.

 • Kujundaja eriala õpilane Liis Talv viib Berliinis läbi oma praktika.

  Liis kirjutab:  Praktikal olen ma ühes noorusliku kollektiiviga ettevõttes, mis tegeleb peamiselt tööjõuvahendusega. Sakslastele kohaselt on kolleegide ning kõigi kontorisse sisse astujate vahel sõbralikud suhted. Esimestel praktikal olemise päevadel õnnestus mul tervitada kättpidi lugematul arvul inimesi. Külastajate rohkusest tingituna sain koheselt aimu sakslaste suhtluskultuurist ning muidugi nende viisakusest ennekõike.

  Senini olen ma kujundanud visiitkaardi, logo ning koostanud logo brändiraamatu. Hetkel tegelen Instagrami lehe postituste kontseptsiooni väljatöötamisega. Tegevusi jätkub ning berliinlastele kohaselt on võimalik töötada ka hiliste õhtutundideni, sest just selline töökultuur on siin omane. Kuue-seitsmeni kontoris olla on vägagi tavaline, samas üritavad berliinlased alustada tööpäeva pisut hiljem kui eestlastele kohane, seega tasakaal kõiges.

  ÕPI KUJUNDAJA ERIALAL 

  Pilt: Uus ajutiseks koduks olev korter Berliinis.

 • Turundusalased koolitused Saksa Tehnoloogiakoolis.

  Kas teadsid, et Saksa Digikool korraldab Saksa Tehnoloogiakoolis turundusalaseid koolitusi? “Tulemuslik turundamine Facebookis ja Instagramis” , Google Ads abil ettevõtte turundamine,ja “Praktilise fotograafia baaskursus”, aitavad Sul võita oma soovitud sihtgrupi tähelepanu. Vaata tasuliste kursuste kalendrit ja leia omale sobiv erialane kursus 

 • Ärikorralduse spetsialist / turundus- ja müügitegevus

  Eriala kirjeldus:

  Saksa Tehnoloogiakooli Ärikorralduse spetsialisti õppekaval õpid aru saama äriprotsessidest erinevates ettevõtetes. Sinust saab laia silmaringiga analüütiline spetsialist, kes oskab näha organisatsioonist suurt pilti. Sul on ülevaade juhtimisest ja organisatsiooni kultuuri arengu toetamise alustest. Sa saad aru, et tänapäeva ettevõtete areng ei ole mõeldav ilma innovatsioonita, tead innovatsiooni aluseid, selle baastermineid.

  Ajaga kaasas käimiseks ja positiivsete rahavoogude tagamiseks oskad teha ettepanekuid erinevate osakondade töö korraldamiseks. Ettevõtte efektiivsuse tagamiseks õpid tundma majandusarvestuse olemust ja täideviimist. Sa suudad planeerida ja ellu viia ettevõtte turundusstrateegiat ja korraldada müügitegevust. Turundus on ettevõtte üks kesksemaid äriprotsesse, Sa õpid kuidas tunda klientide soove ja testida neid pidevalt. Tead kaasa rääkida tootearenduses, millise tootmishinnaga ja milliseid tooteid-teenuseid on vaja. Määrad hinna, leiad parimad müügikanalid ja vastutad kommunikatsiooni ning tarbijarahulolu eest.

  Sul on oskused hallata kodulehte ja lugeda analüütikat, luua ise pildimaterjali, lihtsate vahenditega kujundusi ja ettevõtte uudiskirja. Sa spetsialiseerud kitsamale, kuid lõpptulemuste saavutamiseks olulisele ettevõtte tegevusvaldkonnale – klienditeenindusele ja omad teadmisi teeninduseks sobiva töökeskkonna korraldamisel.

  2019 aasta õppekava ja vastuvõtutingimused siin
 • Praktikant Sandra kirjutab Berliinist II

  Kaks sammu sissepoole, kaks sammu väljapoole, kaks sammu sissepoole, kaks sammu
  väljapoole. See on rütm, mis saab kergesti selgeks ja pärast paari harjutuskorda enam ei
  heiduta. Iseennast tundma õppida läbi töö, mida teed on ilmselt üks parimaid viise, kuidas
  avastada, kuid samas tundub alati, et läbikukkumisi on protsentiaalselt rohkem kui
  võite. Kuidas mitte lasta enda kaotustel end defineerida? Kuidas otsustada, et viitsid seda
  tantsu veel tantsida, kui kuhugile ei näi jõudvat.

  Hetkel olen leidnud vastuse raamatutest. Berliinis on üks pood, kus on raamatud, mis on
  erinevate kunstivormidega seotud ja see on ka koht, kust olen leidnud raamatud, mille
  geniaalsus inspireerib ja hoiab käimas. Täitsa hea on ikka!

 • Praktikant Sandra kirjutab Berliinist

  Praktikant Sandra kirjutab Berliinist (4)

  Ilmselt on 4 kuud piisavalt pikk aeg, et tunda ennast kuskil nagu kodus, aga samal ajal ka piisavalt pikk, et koduigatsust tunda. Need on kaks tunnet, mis omavahel mu sees võidu tantsivad. Berliini tänavad, tee kodust tööle ja vastupidi, trammide hilinemine ja metroode vingerpussid on igapäevaelu, mis enam harjumist ei vaja, linn ei hirmuta ja ka töö muutub kodusemaks. Samas mõlgub mõttes ikka küsimus, et huvitav, mis ilm seal kodumaal küll on. Õnneks on mul vedanud – inimesed praktikal ja peol hoiavad alati tuju rõõmsa ning vestlused huvitavad. Ma ei pea muretsema, et ilmamõtted võimust võtavad ning meele mustaks teevad. Mu tööaeg läheb kohati nii, et ei märkagi loojunud päikest, tunnid tõotavad vaid uusi ideid ning teadmiste puudumine tähendab võimalust juurde õppida. Hea on olla siin, aga tean ka, et
  varsti tuleb keskenduda sellele, kuidas mingi periood elus jälle mingit moodi ammendatud saab.

  Praktikant Sandra kirjutab Berliinist (3)

  Kaks sammu sissepoole, kaks sammu väljapoole, kaks sammu sissepoole, kaks sammu väljapoole. See on rütm, mis saab kergesti selgeks ja pärast paari harjutuskorda enam ei heiduta. Iseennast tundma õppida läbi töö, mida teed on ilmselt üks parimaid viise, kuidas avastada, kuid samas tundub alati, et läbikukkumisi on protsentiaalselt rohkem kui võite. Kuidas mitte lasta enda kaotustel end defineerida? Kuidas otsustada, et viitsid seda tantsu veel tantsida, kui kuhugile ei näi jõudvat.

  Hetkel olen leidnud vastuse raamatutest. Berliinis on üks pood, kus on raamatud, mis on erinevate kunstivormidega seotud ja see on ka koht, kust olen leidnud raamatud, mille geniaalsus inspireerib ja hoiab käimas. Täitsa hea on ikka!

  Praktikant Sandra kirjutab Berliinist (2)

  Viimased kaks nädalat on möödunud üritades arendada ühele idufirma tootele pakendit, kuid mul ei ole eelnevalt olnud võimalust leida brändile iseloomulikke värve, stiili ja ka üle-üldist kontseptsiooni. Toode tahetakse võimalikult ruttu müüki saada ja keegi teine ei saa aru nende detailide olulisusest ja nii oleme ühe väikese pakendi kallal rahmeldanud üle 80h, meil on üle 15 prototüübi ja kõigi nende väärtus on kaheldav. Firma omanik näitab iga tehtud versiooni kõigile enda sõpradele ning perekonnaliikmetele ja nii ei saagi sobima ükski stilistiline valik – kellelgi on alati midagi vastu.

  Ühel hetkel sai uhm minust võitu ning aju ei suutnud enam genereerida uut ideed ja siis soovitas mu ülemus päeva vabaks võtta ja muuseumisse minna. Eelneval nädalavahetusel olin käinud Dali püsinäitusel ning abstraktsetest fallostest oli mu mõõt täis, seetõttu otsustasin minna Pergamoni muuseumisse, kus väljapanekud on sadu ja tuhandeid aastaid vanad.

  Möödudes teostest, mis on suuremad kui elu, mõistsin, et mustrid, mis mööda Mileetose turuväravate sambaid jooksevad, ja mustrid, mis Islami vaiba ühtseks seovad, räägivad samal ajal nii lugu kui ka täidavad enda ülesannet.  Mütoloogia peab pädema nii hea loona kui ka hoiatava sõnumina. Ja pakend peab olema pakend. Ilus, aga ka lihtsalt pakend.

  Ma ei ole siiani pakendit valmis saanud ja ega kuskile kaugele see teadmine ei viinud mind, aga vähemalt nüüd ma tean ja loodetavasti jätan ka meelde.

  Praktikant Sandra kirjutab Berliinist (1)

  Üle kuu aja on möödunud praktika algusest ning kõik on teistsugune kui alguses. Hommikune jalutuskäik praktikale ei ole enam paaniline google.mapsi sisse-väljalülitamine, vaid lihtne trammisõit läbi linna, mis on mulle juba peaaegu tuttav. Ma tean, kust saab parimat currywursti ning millised sõiduvahendid mind kindlasti kodule lähemale ei vii. Viimase olen õppinud vanal heal katse-eksituse meetodil. Pimedas metroole joosta ja 4 peatuse pärast aru saada, et oled täiesti valel pool linna, on juba harjumuspärane ning valmistab tuska vaid väsinud olles. Õnneks on ka olnud olukordi, kus eksib linn ning metrool endal on vale informatsioon, kuhu ta liigub – suund on õige, kuid nimed valed. Eksimine ei ole enam ainult inimlik, vaid ka masinale omane.

  Praktikal on lahedama olekuga juurde tulnud ka koormust, nüüd on juba usaldus suurem ning firma omanikule on teada minu oskused ja stilistiline nägemus. On hea töötada nii, et keegi usaldab visiooni ja katsetamine ei ole hirm, vaid võimalus. Huvitaval kombel võivad kõik ruumis suitsetada, nii-et selleks, et suitsupausist osa saada, ei pea ise pläru ette viskama ja suitsupaus on paus, millele tööd vahele ei tohi lasta. Las see 7 minutit muid mõtteid olla selle tööpäeva vahepeal.

 • Kujundaja erala õpilaste tööde näitus “Sinu käed päästavad elu”

  Kujundaja erala õpilaste tööde näitus “Sinu käed päästavad elu” jääb Pärnu Haigla heaolukeskuse galeriis ülesse kuni märtsikuu lõpuni.

  Meie kooli kujundajate ja Pärnu Haigla Taastusravi- ja heaolukeskus koostööprojekt “Sinu käed päästavad elu” sai toreda jätku. Pärnu Haigla kiirabitöötajad viisid aasta lõpus kahel korral meie koolis läbi „elusid päästva tunni”. Kiirabibrigaad tutvustas tõetruult olukordi, kus tuleb julgus ja oskused appi võtta ja käituda abivajajaga õigesti. Me ei tea kunas ükskõik kes meie seast võib seista silmitsi olukorraga, kus on vaja julgust ja kiiret tegutsemist, et päästa kellegi elu. Projekti osana said kujundaja eriala õpilased õppetöö raames tunniülesande, mille sisu oli kõike nähtut ja kuuldut meelde jätta ja saadud info ning tekkinud emotsioonide tulemusel luua sotsiaalkampaaniale jätkukampaania plakat „Aita päästa elu”. Kokku valmis 11 tööd, mille eesmärk oli elanikkonnale projekti sõnumi kinnistamine.

  Loe uudist Pärnu Postimehes

 • Lõuna-Eestis asuva Mäe-Püssa talu mesilaste toodang hakkab kandma Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli kujunduse eriala õpilase kujundatud etiketti ja logo.

  Eelmise aasta lõpus jõudsid kujunduse eriala õpilasteni mõned meepurgid ja põhjalik briif lähteülesannetega. Juhtõpetaja Aidi Mesi juhendamisel võisid tunnid alata. Töö käigus kasutati disainerile kõiki vajalikke baasteadmisi – tüpograafia, kompositsioon, värviõpetus, logo loomisega seotud teadmised. Kujunduse eesmärk oli tekitada emotsiooni ja kõnetada õiget sihtgruppi.

  Kindlasti jagus töö käigus lusti, kuid oli ka keerulisemaid hetki, kuna esitatud tööd pidid õpetaja sõnul vastama agentuuriga sarnastele nõuetele. Kokku esitati kliendile tähtajaks 11 erineval loomingul ja käekirjal baseeruvat isikupärast kavandit.

  Lõuna-Eestis tegutseva meetootja Maigi Lepiku sõnul oldi oma toodangule etiketi ja logo otsingutel. „Õnneliku juhuse läbi satuti kokku kooli kujunduse õpetaja Aidi Mesiga, kes korraldas praktilise õppetöö käigus konkursi. „Emotsioonid olid ainult positiivsed ja kõikidel etikettidel oli detaile, mis meile meeldisid. Palju häid ideesid. Ühte valikut teha oli üsna keeruline kuna polnud ühtegi sellist etiketti, mida kasutada poleks võimalik. Võidutöö puhul sai määravaks just see liigi- ja lillerikka aasa kujutamine ning eriti sõbraliku olemisega mesilane selle kohal ringi lendamas täpselt nii meil siin ongi. Mesinikule endale jäi see etikett kõige enne meelde ja nii otsustasimegi antud etiketi kasuks.
  Uue etiketiga Mäe-Püssa talu mesi jõuab poelettidele üle Eesti, ka Pärnus ja Pärnumaal juba õige pea.“

  Fotol konkursi võidutööde autorid, paremal Liis Talv, kelle kujundatud logo ja etiketti hakkab Mäe-Püssa talu oma toodangul kasutama, vasakul Anastasya Hanschmidt, kelle töö sai samuti esimese kolme seas esile toodud.

  Kujundus 1: Anastasya Hanschmidt
  Kujundus 2: Liis Talv
 • Saksa Digikool avas koolituskeskkonna digitalschool.ee

  Pärnu Saksa Tehnoloogiakool liigub digiajastule vastu omal moel, avades oma struktuuriüksuse Saksa Digikool.

  Septembris loodud koolitusüksuse peamiseks eesmärgiks sai digiõppe arendamine. Kui seni pakkusime peamiselt auditoorseid kursuseid Tal Techi Mektory Innovatsiooni- ja Ettevõtluskeskuses  asuvas arvutiklassis ja Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis, siis jaanuarikuust on võimalik õppijatel Saksa Digikooli koolitustel osaleda ka olenemata asukohast ja kellaajast e-õppe vormingus.

  E-õpe on kaasaegseim õppevorm ja see võimaldab õppida vabalt valitud ajal ja kohas. Sarnaselt klassiruumi koolitusele sisaldab e-õpe teooriat, praktilisi ülesandeid, teste ja koolitaja poolset tagasisidet esitatud töödele, koolitajalt saab esitatud küsimustele vastuseid jne.  Koolitused asuvad juba  õppurite seas tuntud Moodle keskkonnas või siis digitalschool.ee enda koolituste keskkonnas.

  Õpihimulised saavad lihtsalt ja mugavalt ühes ja samas keskkonnas  tutvuda koolituste valikuga,  õppekavaga ja koolitajatega. Konto loomise järgselt on võimalik omale soovitud koolitus osta ja e-õppe puhul ka sama keskkonna kaudu õppimist alustada. Hetkel on Saksa Digikooli valikus koolitusi kujunduse-, raamatupidamise- ja äri valdkonnast (töölepingu põhitõed).

  Saksa Digikooli veebiplatvorm valmis koostöös veebilehe arendust pakkuva ettevõttega Kosk Disain OÜ, mille on asutanud Saksa Tehnoloogiakooli vilistlased.

  Tutvu Saksa Digikooli uue veebilehega

 • Kujunduseriala õpilased siirdusid pooleks aastaks Berliini

  Kolm Pärnu Saksa tehnoloogiakooli graafilise disaini  õpilast siirdusid jaanuarikuu külmal talvepäeval Berliini praktikale. Tagasi tullakse jaanipäevaks. Tegemist on kooli kirjutatud Erasmus+ projektiga “Multimeedia kujundaja õpilaste töökohapõhise õppe praktika Berliini ettevõtetes”

  Projektijuhi ja kooli direktori Indrek Alekõrre sõnutsi on see on Eesti kutsehariduses esmakordne, et nii pikk praktika ette võetakse. Aga lühiajaine praktika on suhteliselt väheefektiivne. Sama meelt on ka sakslased.

  Meedia: https://parnu.postimees.ee/6507574/kujunduseriala-opilased-suundusid-pooleks-aastaks-berliini

  Esimesed kirjad ja muljed on juba siia saadetud. Praktikat tehakse ettevõtetes, kus vaja kujundada reklaami ja teha visuaalset brändiarendust. Firmad Mogli ja Whats2doo on noorte ettevõtted, kus ennast kenasti teostada saab. Esialgu on raske teises kultuuris, kuid julgus ja mugavuse võitmine on enesearenguks väga oluline. Euroopa suurlinn on koht, kus saab ennast ka kunstialaselt arendada, see linn pakub kõike, mis maailmas olemas. Praktikantide sõnul on alguses kõhe ka. Mõelge ise, sattuda Pärnu bussiliiklusest Berliini allmaametroosse ja linnarongidesse, näha tohutu erinevaid inimesi ja kohti! Vaat see on kogemus ja elamus üheaegselt. Elukohaks on ülimugav ja ruumikas korter vaikses linnaosas.

  Praktikandid on lubanud endast aeg-ajalt märku anda. Praktika keskel on plaanis teha ka koolipoolne monitooring sellest, kuidas asjad kulgevad.

  ‼️ 🔎Tutvu kujundaja eriala õppekavaga https://saksatk.ee/et/koolitus/post/multimeedia-kujundaja/

 • Kümme särasilmset ja entusiastlikku Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli õpilast said lõputunnistused.

  Uus aasta Pärnu Saksatehnoloogiakoolis algas piduliku lõpuaktusega. Viimasel ajal antaksegi tunnistusi kaks korda aastas – talvel ja kavadel. Kaunil jaanuarikuu talvepäeval kogunesid Kuninga tänava aulasse oma ühe eluetapi lõppu ja uue algust  tähistama 10 särasilmset ja entusiastlikku koolilõpetajat, kellele anti välja riiklik lõputunnistus. Ligi 20 aasta jooksul on neid  välja antud  816.

  Fotol: Kooli direktor jagab tunnustust lõpetajatele ja õpetajatele

  Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli 2019 talvekuu lõpetajad.

  SISETÖÖDE ELEKTRIK

  • Tarvo Jõgi
  • Tarmo Kodasma
  • Karmen Toomsalu
  2019 sisetööde elektriku eriala. Vasakul eriala juhtõoetaja Sergei Samoilov

  KUJUNDAJA 

  • Carol Aksin
  • Lemme Mets
  • Rasmus Raid
  • Arnold Tšerepov
  • Sigrid Vainult
  • Triin Vunk
  2019 kujundaja eriala lõpetajad.

  ÄRIKORRALDUSE SPETSIALIST

  • Marten-Jaan Martšenkov

  Esimest korda kooli ajaloos lõpetas 4. taseme sisetööde elektriku õppe õrnema soo esindaja Karmen Toomsalu. 

  Märkimisväärseks tegi seekordse lõpetajate rivi see, et lõpetajate hulgas oli elektriku erialal kutsemeistrivõistluse “Noor Meister” kuldmedali võitnud Tarmo Kodasma. Seega Eesti parim elektrik töötab firmas Eltel Networks AS

  Jaanuarikuus alustasid oma õpinguid juba uued kujundajad ja sisetööde elektrikud, kokku 32 õpilast. 

  Juunis alustatakse õpilaste vastuvõttu järgmistele õppekavadele: automaatik (spetsialiseerumisega tootmisautomaatik), ärikorralduse spetsialist (spetsialiseerumisega klienditeenindus- ja turundusspetsialist)  ning kujundaja (spetsialiseerumisega interaktiivse graafika kujundaja). 
  Nemad saavad oma õpingutega alustada juba sügisel. Jälgi infot kooli kodulehel ja FB-is.

 • Pühadetervitus
  Soovime oma õpilastele, õpetajatele ja koostööpartneritele häid pühi ja edukat algavat uut aastat 2019!
 • Sotsiaalsete oskuste arendamine tööturul osalemiseks

  Suhtlemise etapid ja suhtlemistõkked, konfliktide lahendamine (sh probleemi ja konflikti eristamine ja ennetamine). Meeskonnatöö ja koostöö (sh meeskonnatöö tähtsus ja tähendus, meeskonnatöö ja koostöö loomine ning hoidmine) Mõjutamine ja veenmine, läbirääkimised.

  Koolitus toimub järgnevatel kuupäevadel: 5.12; 7.12; 10.12; 12.12; ,17.12. ja 19.12. kell 10:00 – 14:50

  Täpsem info: https://saksatk.ee/et/tasuta-koolitused/

 • Vastuvõtt 2019 kujundaja
  Graafilise disaineri (kujundaja) eriala grupp on täitunud. Võtame avaldusi vastu reservkohtadele.
 • Vastuvõtt 2019 elektrik

  Võtame vastu õpilasi 7. jaanuaril algavasse töökohapõhisesse õppesse SISETÖÖDE ELEKTRIKU erialale
  Töökohapõhises tasemeõppes läbib õpilane esmalt 1/3 õppest koolis (5 kuud õhtustel aegadel), seejärel 2/3 õppest ettevõttes (14 kuud). Õppeaeg kestab kokku 2 aastat. Õppe läbimisel saab õpilane riikliku lõputunnistuse ja kutseeksami sooritamisel ka kutsetunnistuse. Kõik head asjad toimivad elektriga. Nii kaua kuni inimkond tarbib elektrit, vajatakse väljaõppe saanud elektrikuid!
  Ootame avaldusi kuni 2. jaanuarini 2019.

 • Oskuste ÖÖ Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis

  Oskuste ÖÖ tõi koolimajja magusat vahvlilõhna, põnevaid ja meeleolukaid tunde ning hulgaliselt positiivseid emotsioone uudistajatelt. Uute teadmiste omandamine võib olla samaaegselt põnev ja lõbus ning aitab sageli teha olulisi otsuseid edaspidiseks eluks.

  https://parnu.postimees.ee/6448515/oskuste-ool-kutsuvad-kulla-kutsekoolid

  https://parnu.postimees.ee/6443049/kutsekoolid-ootavad-huvilisi-kulla

  Kutsehariduse ja -koolituse alane statistika Euroopas

  • 60% kutsehariduse või -koolituse läbinutest leiab oma esimese pikaajalise töökoha kuu aja jooksul pärast õpingute lõpetamist (kuue kuu jooksul on see arv 80%)
  • 85% kutseharidusasutuste õpilastest on omandatud oskustega rahul
  • Kõrgelt kvalifitseeritud töötajatele mõeldud vabade töökohtade arv kasvab 2015. ja 2025. aasta vahel eeldatavalt 21% võrra, samas kui madala kvalifikatsiooniga töötajatele on 17% vähem võimalusi
  • Igal aastal kasutab Euroopa piiriülese liikuvuse pakutavaid võimalusi üle 120 000 kutseõpilase ja õppepraktikandi ja ligikaudu 20 000 töötajat
  • Euroopa Sotsiaalfond investeerib kutseharidusse ja -koolitusse 6,7 miljardit eurot ja elukestvasse õppesse 7,2 miljardit eurot (2014-2020)

  Andmed: SA INNOVE

  18.10.2018

 • Oskuste ÖÖ 8.11. kell 17-21 Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis

  Mis toimub?
  Tule ja osale avatud tundides! Vaatamata hilistele õhtutundidele on koolis avatud kantselei, kus õppetöö juht jagab infot koolis toimuva kohta, saab registreerida erinevatele kursustele ja tutvuda koolis õpetavate erialadega.

  #1 Avatud klassid
  Kujundajate-, automaatika-, ärikorralduse eriala õpetajad ja õpilased on klassides ja tavapärasest aktiivsemad ja igaüks võib klassi sisse astuda.

  #2 Pop-up kohvik
  Avatud õpetajate toas.

  #3 Avatud tunnid „Teadmiste kiirtee“
  – 17.30-18.15 Automaatika tund „Lihtsate asjade automatiseerimine“
  – 18.30-19.15 Kujunduse tund „Värvide mõju disainis ja miks Apple logo valge on“
  – 19.30-20.15 Turunduse tund, meeskonnatöö „Build a tower, build a team“

  Tundidesse eelregistreerimine info@saksatk.ee, telefonidel 442 0480, 53 314 236,

  Loe lähemalt Kutseoskuste ÖÖ kohta

 • Meie käed päästavad elu – kiirabibrigaad Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis

  Kutsusime endale külla Pärnu Haigla EMO kiirabibrigaadi, kuna meie koolis õpetatavate erialade õppijad peavad igapäeva tööelus olema väga hästi ettevalmistatud ootamatusteks, kus tuleb reageerida kiirelt, et päästa elusid.

  Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis toimuski eile õhtul elusid päästev tund kahele õppegrupile. Osalesid ärikorralduse-turunduse spetsialisti eriala õppijad, kes spetsialiseeruvad muuhulgas klienditeeninduse korraldajateks ja peavad olema hästi ettevalmistatud võimalikeks kriisiolukordadeks teeninduses ja  automaatika eriala puhulgi on tööohutus äärmiselt oluline, kuna tööle asumisel puututakse kokku elektriliste seadmetega, seega peab iga õppija olema valmis olukorraks, kus tuleb päästa elu.

  Kiirabibrigaad tutvustas tõetruult olukordi, kus tuleb julgus ja oskused appi võtta ja käituda abivajajaga õigesti. Tund loeti lõppenuks alles seejärel, kui kõik õpilased olid saanud proovida mannekeeni peal elustamisvõtet ja muuta maaslamaja meesterahva asendit. Usume siiralt, et läbitud kursuse abil suudame anda oma väikese panuse äkksurmade statistika muutmiseks.

  „Sinu käed päästavad elu“, projekt sai alguse 16.10. kui toimus ülemaailmne elustamise päev. Tutvumiseks on Facebookis leht „Sinu käed päästavad elu“.

 • Mittekaasatud noortele suunatud Erasmus+ projekti eelviimane töökohtumine toimus Küprosel.

  Projekti INTENSE (Innovative and Integrated New Solutions for Sustainable Employability) raames NEET noortega tehtava töö analüüs toimus oktoobri algul Küprosel.

  Saksa Tehnoloogiakool koos Küprose, Hispaania, Saksa ja  Hollandi partneritega arutas läbi töörühma koostatud coach ide treeningprogrammi ja hindamispõhimõtted. Töö valmis Malaga Ülikooli (Hispaania) eestvedamisel ja hetkel on see valmis tõlkimiseks. Programm näeb ette ka 5- päevaseid koolitusi Saksamaal Berliinis, mida veavad erialapsühholoogid ja -nõustajad. Eesti saab ühtekokku saata 6 inimest viiepäevasele koolitusele, mis lõpeb ülikooli sertifikaadiga. Koolituse eesmärk on ette valmistada inimesed, kes suudaksid kodumaal edasi anda kaasaegset käsitlust tööks noortega, kes ei oska aga taha midagi teha. Saksa tehnoloogiakooli kui partneri töörühma kuuluvad eripedagoogid ja noorsootöötajad Pärnust, Paikuselt, Vigalast ja Töötukassast. Nemad on ka koolituse saajad. Projekt lõpeb järgmisel aastal kokkuvõtete tegemisega Hispaanias ja Saksamaal.
 • Tootmisautomaatikud harjutatavad kätt pneumaatiliste ja elektropneumaatiliste skeemide koostamisega

  „Nii lihtne see ongi,“ kõneleb õpetaja Erik Tammessoni näoilme tema eest. Raido ja Marko koostavad skeemi pneumaatilise silindri automaatseks töölepanemiseks. Kõik ülejäänud õpilased elavad skeemi koostamisele tunnustavalt kaasa, ruumis on tajuda meeskonnatöö hõngu. Enne skeemi käivitamist kontrollib Mart veel skeemi üle ja annab siis loa silinder tööle panna. Tubli töö!
  Julgeid ja hakkajaid tootmisautomaatika eriala oskustega töökäsi läheb tööturul hädasti vaja.

 • Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli kujundaja eriala välispraktika õppurid saavad väärikad praktikakohad Berliinis.

  Loe rohkem Pärnu Postimehest

  Erasmus+ PRO raames 2019 jaanuarist Berliinis algaval pooleaastasel praktikal olijaid ootavad kõrgetasemelised praktikakohad. Neist kõige suurem on maailmas tuntud brändikujundaja “Dan Pearlman Group”, kelle tööd jõuavad igasse maailma ossa ja kes on töötanud selliste maailmakuulsate firmade markide identiteedi jaoks nagu Lufthansa, Germanwings, Mercedes Benz, BMW, Swisshotel, Nike. Loetelu võiks jätkata.  Nende tegevus on seotud brändide kujundamisega elavaks ja emotsionaalseks ja lähedaseks tarbijale. Ettevõtte alla koonduvad üksused, mis tegelevad eri elementidega alates arhitektuurist ja kujundamisest kuni marketingini välja.

  Teiseks praktikakohaks on “Mogli”, mis on biotoodangut sama nime all reklaamiv ja brandingut tegev ettevõte. Ka tema tooted on laialt levinud Saksamaal.

  Foto: http://mogli.de/

  Kolmas ettevõte “Whats2too” vahendab nii ettevõtjaid kui tööpakkujaid samuti tööotsijaid. Ettevõtte roll on kujundada osapoolte reklaami ja identiteeti. Nende sõnum on “tee seda, mida armastad”. Ettevõttes on juba täna näha praktikante eri riikidest.

  Berliini praktikale sõidavad kujundaja eriala õppurid Sandra Kartau, Mari Seller ja Jaan Lehismets, kelle elupaigaks saab Berliinis olev väga mugav kolmetoaline korter.

  Projektijuhist kooli direktor Indrek Alekõrs käis neil päevil kohtade üle läbi rääkimas ja kinnitas, et need  on suurepärased paigad euroopaliku kultuuri tundmaõppimiseks ja selle kujundamisel osalemiseks. Kuigi praktika on täielikult kinni makstud SA Archimedes poolt, ei välistanud ettevõtted nö väljaspool plaani õpilasi erineval viisil innustada. Millised need viisid ja võimalused on, see sõltub juba kujunevast koostööst.

 • Automaatiku erialal on põhirõhk praktikal
  Mativesi OÜ juhataja Matthias Eichhorst näitab, milliste seadmetega töötab tootmisautomaatik. “Ettevõtmise eestvedaja Mativesi OÜ muretses koolile uue eriala õpetamiseks tuhandeid eurosid maksva õppestendi ja osaleb ise õppetöös,” teatas Pärnu Saksa tehnoloogiakooli direktor Indrek Alekõrs, kelle sõnutsi võtab firma osa koolitunde enda kanda. Loe edasi Pärnu Postimehes
 • Eile alustasid Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis õppetööd turundussuunaga ärikorraldajad.
  Kursuse juhtõpetaja Jane Barbo sõnul lähtutakse õppetöös sellest, et täna ettevõttesse tööle asuv turundusspetsialist peab ametikohal edu saavutamiseks olema tugev nii teoorias kui praktikas. Samuti saab alustav grupp õpingute käigus praktiseerida meeskonnatööd ja eesmärkide püstitamist.
 • Viimased kohad turundusspetsialisti erialale!

  Info telefonidel  442 0482  ja 510 5845

  Vaata täpsemat infot eriala kohta tasemeõppe alt.

 • Pärnu Saksa Tehnoloogiakool alustas õppeaastat uue erialaga
  Uus eriala tõi Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli 15 tulevast tootmisautomaatikut. Õppetöö käigus omandatakse kompetentsus, mis võimaldab töötada protsesside, tootmisseadmete ja –süsteemide automatiseerimisega tegelevates ettevõtetes. Õpingud kestavad kokku 1 aasta. Tegu on töökohapõhise õppega, mis tähendab, et 3 kuud on koolis teooriaõpet ja 6 kuud ettevõttepraktikat. Tootmisautomaatika juhtõpetaja Sergei Samoilov lubab uue eriala õpingute kohta anda kommentaare mõne nädala pärast, kui grupp on ennast juba õpingutesse sisse elanud.
 • Õppetöö algab 3. septembril
  Õppetundide toimumise päevad ja kellaajad saadetakse õpilaste meiliaadressidele augusti viimase nädala algul. Täiendavat informatsiooni annab õppetöö juht Ele Laaneväli (ele@saksatk.ee).
  Kohtumiseni.
 • Vastuvõtt pikendatud kuni 31 august
  Kooli saab tulla külastama ja dokumente tooma tööpäeviti kell 10-15.
 • Saksa Digikooli juhatajana asub 1. septembrist tööle Jane Barbo.
  Saksa Digikool on tehnikaülikooli Mektory keskuses asuv Pärnu Saksa tehnoloogiakooli koolitusüksus, kes hakkab tegelema digiõppe arendamisega ja valdkonna turundamisega. Jane Barbo on töötanud pikka aega AS Eesti Meedia müügijuhina. Lisaks filiaali juhtimisele saab temast ka ärikorralduse/turunduse õppekava arendusjuht ja töökohapõhise õppe praktikaettevõtete sidustaja.
 • Vabariigi kutsemeisterlikkuse võistlustel läks koolil hästi.
  Eesti parim elektriala õppur on Tarmo Kodasma  – kuldmedal. Graafilises disainis sai Carol Aksin pronksmedali. Palju õnne!
 • Kool turundab Eestit ja Pärnumaad Berliinis
  Töökohapõhises õppes õppivad Ann Eichhorst ja Klarika Krantsmann valmistasid talv läbi ette EESTI 100 tähistamist Berliinis. Loe SIIT.
 • Vastuvõtt kujundaja erialale
 • Saksa Digikooli alustab e-kursuste pakkumist

  Loodav Saksa Digikool (DDS) pakub koostööd õpetajatele, kellel on valmisolek majanduse-ettevõtluse-disaini-energeetikaalaste e-kursuste loomiseks ja kes sooviksid neid meie kaudu turundada/müüa. Saksa Digikool on Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli 1. märtsist Talllinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory tööd alustav allüksus, mis pakub laial valikul e-kursusi väga erinevates valdkondades.

 • Berliinis saab teha ka töökohapõhist õpet

  Loe artiklit Pärnu Postimehest

 • Kevadine vastuvõtt

  Alustame vastuvõttu arvutikujundaja erialale. Uus kursus alustab 29.märtsil. Õppetöö kestab 9 kuud koolis ja 1,5 aastat ettevõttes – kokku 2,5 aastat. Tasuta.

  Lisainfo SIIT LINGILT

 • Season’s Greetings
 • Weihnachtsgrüsse