Kool käis koolides

Märtsis külastasid kooli õppetöö juht ja koolitusjuht koos erialade juhtõpetajatega Pärnumaa koole*, et jagada infot õppimisvõimaluste kohta Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis. Erialade õpetajad rääkisid ja näitasid ka praktilisi töid, mida tehnoloogiakooli õpilased on õpingute jooksul teinud. Usinamatel oli võimalus ka ise käed külge lüüa ja proovida põnevaid tegemisi automaatika valdkonnas. Huvipakkuvaks  osutus telefoni abil korraldatud viktoriin, mille võitjaid said disainiõpilaste kujundatud tooteid. Kohtumistel selgus mõlemapoolselt, et kuigi elame infoajastul, on sellest ikka veel puudu. Teame hästi kaugemal toimuvaid asju, kuid tihtipeale avastame naabreid alles siis, kui nad külla tulevad.

*Kokku külastati seitset kooli, kolm neist Pärnu keskuslinnas ja neli maakonnas. Keskuslinna koolideks olid Vanalinna Põhikool, Vabakool ja Rääma Põhikool, maakondades aga Kilingi-Nõmme Gümnaasium, Jõõpre Põhikool, Tõstamaa Keskkool ja Uulu Põhikool. Sauga Põhikool külastas ise meie maja ja tutvus kohapeal koolis toimuvaga.