Õppetoetused

Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis on võimalik õppetoetust taotleda õpilastel, kes õpivad õppekavadel, kus finantseerimise allikaks on riigi tegevustoetus. I kursuse õpilasel, on õigus taotleda õppetoetust esimesel õppeaastal 1 kord õppeaastas veebruaris. II kursuse õpilasel, 2 korda õppeaastas, septembris ja veebruaris. Õppetoetuse suurus kehtestatakse igaks aastaks toetuse eraldaja poolt. Toetuse maksmist reguleerib kooli Õppekorralduseeskiri. Õpilasi teavitatakse taotlusvooru avamisest e-kirja teel.

Vaata lisaks:
Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli õppekorralduseeskiri

Samuti on võimalik Eesti Töötukassa kaudu taotleda tasemeõppes osalemise toetust
Töötukassa poolt määratud õppekavadel. Vthttps://saksatk.ee/tasemeoppes-osalemise-
toetus/