Õppetoetused

Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis on võimalik õppetoetust taotleda õpilastel, kes õpivad õppekavadel, kus
finantseerimise allikaks on riigi tegevustoetus. I kursuse õpilasel, on õigus taotleda õppetoetust esimesel
õppeaastal 1 kord õppeaastas veebruaris. II kursuse õpilasel, 2 korda õppeaastas, septembris ja
veebruaris. Õppetoetuse suurus kehtestatakse igaks aastaks toetuse eraldaja poolt. Toetuse maksmist
reguleerib kooli Õppekorralduseeskiri. Õpilasi teavitatakse taotlusvooru avamisest e-kirja teel.

Vaata lisaks:
Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli õppekorralduseeskiri
Toetuse avalduse blankett

Samuti on võimalik Eesti Töötukassa kaudu taotleda tasemeõppes osalemise toetust Töötukassa poolt
määratud õppekavadel. Vthttps://saksatk.ee/tasemeoppes-osalemise-toetus/