Kujundaja

Kujundaja

ÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegÕppekava maht
Statsionaarne töökohapõhine õpeVähemalt põhiharidus, soovitavalt keskharidusÕppeaeg 2 aastat ja 6 kuud (9 kuud koolis,
ülejäänud aeg ettevõttepraktikat)
150 EKAP

Eriala kirjeldus

Saksa Tehnoloogiakooli Kujundaja erialal õpid Sa mõistma graafilist disaini kui kommunikatsiooni vormi. Sinust saab visuaalne suhtleja, kes oskab luua kujunduskontseptsiooni nii käsitsi kui arvutitarkvara abil. Oskad edastada ideid pildis, sõnas ja graafikas. Sul on teadmised tüpograafiast, graafikast, värvidest, fotograafiast, trükiettevalmistusest, veebi- ja 3D disainist. Oskad kujundamisel arvestada erinevate meediakanalite eripäradega. Lood äratuntavaid ja silmapaistvaid disaine erinevates kujundusprogrammides, mõistes vektorgraafikat ning pikslipõhist foto manipuleerimise põhitõdesid, teksti ja piltide voogesitamist, 3D-modelleerimist ja veebikülgede loomise eripärasid. Sa oled disainer, kes oskab klienti kuulata ja tulemuseni jõuda, sammhaaval, algusest lõpuni. Sul on suutlikkus kohaneda mistahes muutuvate olukordadega, oled tehnoloogiliselt loov ja leiad oma probleemidele iseseisvalt kiireid lahendusi. Sa märkad detaile, pead kinni lubadustest ja tähtaegadest.

Kujundajad teevad koostööd turundajate, kunstnike, multimeedia animaatorite ja teiste loominguliste
spetsialistidega. Kujundajad leiavad tööd ettevõtete turundusosakondades, kirjastustes, loov- ja reklaamiagentuurides jne.

Õpingute läbimisel omadatakse kujundaja kvalifikatsioon spetsialiseerumisega Interaktiivse graafika kujundaja, tase 4.

Moodulid

Põhiõpingute moodulid:

 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas, 5 EKAP
 • Kultuuri- ja kunstilugu, 3 EKAP
 • Kujutava kunsti ja kujundamise alused, 22 EKAP
 • Kujunduse idee loomine ja kavandamine, 6 EKAP
 • Kujundamise tööprotsessi alused, 4 EKAP
 • Praktika, 39 EKAP

Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused (nimetus ja maht):

 • Audiovisuaalne kunstiprojekt, 13 EKAP
 • Kolmemõõtmeline graafika, 10 EKAP
 • Trükiettevalmistus, 13 EKAP
 • Visuaalse identiteedi loomine, 10 EKAP

Tulenevalt erialastest arengutest võib moodulite nimekiri muutuda. Õppijal on kohustus valida õppeaja jooksul valikõpinguid 23 EKAP ulatuses. Koolil on õigus otsustada valikõpingute valikud arvestadades kooli võimalusi ja õppijate soove.

Õpingute läbimisel õppija

 • Langetab kunstiliselt pädevaid otsuseid visuaalsete keskkondade kujundamiseks, rakendades eesmärgipäraselt materjale, töövahendeid, tehnoloogiaid ja ideestikku ning kohanedes muutuvate oludega;
 • Tuleb disainivaldkonnas meeskonnaliikmena toime tööprotsessi planeerimise ja haldamise, kujunduse idee analüüsi, arendamise, loomise ja vormistamisega, vastutades oma töö eest;
 • Lähtub kujundamisel kunstivaldkonna heast tavast ja autorikaitse põhimõtetest ning kasutab erialast väljendus-, analüüsi- ja teabe hankimise oskust.

Õppekava kontaktisik