Ajalugu

Kooli loomise alused, eesmärgid ja tulemused

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool on sakslastele kuuluv erakutseõppeasutus, mille loomisele pani aluse 2. juulil 1999 asetleidnud kooperatsioonilepingu allkirjastamine Königs Wusterhauseni Tehnoloogia- ja Kutsehariduskeskuse ning Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna vahel. Kool on Saksa Liitvabariigi sihtasutuseStiftung Bildung und Handwerk tütarorganisatsioon Eestis. 

Partnerite eesmärgiks oli  koostöö Eestimaa ja Saksamaa vahel kutsehariduse valdkonnas. Leping sätestas võimaluse luua saksa õppeasutus Eestis. Järgnev kontseptuaalne töö kestis kuni novembrini 2000. Sellel perioodil loodi põhimõttelised kokkulepped Eesti Vabariigi haridusministeeriumi ja Pärnu linnavalitsusega, mis võimaldasid kooli avada 1. septembril 2001.

Ehitus ja kooli sisustus finantseeriti saksa partnerite Königs Wusterhauseni Tehnoloogia- ja Kutsehariduskeskuse ning sihtasutuse Bildung und Handwerk vahenditest. Selleks loodi jaanuaris 2001 äriühing Pärnu Tehnikahariduskeskus OÜ. Ühing organiseeris kooli projekteerimise ja ettevalmistuse avamiseks.

Pärnu Linnavalitsus sõlmis hoonestus- ja asjaõiguslepingu. Täna toetab ta kooli vastavalt erakooliseadusele.

Kooli loojate seisukohalt peab selline täiendav hariduse omandamise tee Pärnu piirkonnas avardama kutsehariduse  ja edaspidise tööalase toimetuleku võimalusi. Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli tegevuse eesmärk on kaasaegse moodulitepõhise kutsealase tasemeväljaõppe ja täiendkoolituse pakkumine. Lõpetamisel antakse riiklikud lõputunnistused keskhariduse järgse kutseõppe omandamise kohta. Õppetöö on tasuline või riikliku tellimuse puhul tasuta. Õppijatel on mitmesugused riiklikud soodustused, kaasa arvatud õppelaen ja -toetus.

Kool orienteerub euroopalikele kvaliteedikriteeriumitele ja -kogemustele. Õppekavad tuginevad riiklikele õppekavadele ja kutsestandarditele. Euroopalik innovatsioon kutsealases väljaõppes on seotud rahvusvahelise koostöö võrgustike ja programmidega.

Oma tegevuse algusest peale on Pärnu Saksa Tehnoloogiakool otsinud koostööd ettevõtetega, ettevõtlusliitudega ja teiste koolidega

Alates 2016. aastast korraldab kool töökohapõhist õpet, mis tihendab sidemeid ettevõtetega nii meil kui Saksamaal. Selles õppevormis õpitakse 1/3 õppeajast koolis ja 2/3 töökohal.

Tähtsamad tähised 20 eduka tegevusaasta jooksul

 • Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli on lõpetanud 3269  õpilast tasemeõppe või täienduskoolituse valdkonnas.
 • Pikaajalisemad väljaõppevaldkonnad on olnud infotehnoloogia, majandusarvestus, ärikorraldus, audiovisuaalne meedia ning elektrienergia ja energeetika.
 • Algselt oli kool tasuline. Nüüd toetab kooli Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium ja õppemaksu ei ole.
 • Pärnu Saksa Tehnoloogiakool viib alates 2006. aastast aktiivselt Leonardo da Vinci programmiga (nüüd Erasmus+)  ellu mitmekuulisi välispraktikaid Saksamaal. See on iga-aastane tegevus ja kooli projektid on saanud alati rahastuse. Koolil on kindlad välispartnerid Saksamaal ja Austrias. 2014.
 • aastal tunnistati kooli taotlusprojekt parimaks, mil saavutati 98 protsenti 100st.  Kool on ühtlasi olnud vastuvõttev organisatsioon praktikantidele Euroopast.
 • Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli juhitud Euroopa Liidu innovatsioonisiirde projektiga avas kool Saksamaa  (partner Tbz Königs-Wusterhausen) ja Austria (partnerid Klagenfurti Kõrgem Tehnikakool ja Kaubanduskool) eeskujul 2009–2011 Esimese Eesti Ettevõtluse ja Raamatupidamise Harjutusfirma, mis täidab täielikult selle valdkonna praktikabaasi ülesandeid. Tegemist on Euroopas ja kogu maailmas tuntud ja tunnustatud simulatsioonimeetodiga raamatupidamise õppimiseks.
 • Järgmise meie kooli poolt juhitud Euroopa Liidu innovatsioonisiirde projektiga 2012–2014 töötas kool välja laiendatud ettevõtluse õppekava tehnikaalade õpilastele ja katsetas seda üheaegselt kolmes riigis, analüüsis ja tegi kokkuvõtte. Seda rakendatakse nüüdsest kõikides kooli õppekavades. Partneriteks olid Saksamaa ja Austria koolid ja Tallinna Tehnikakõrgkool.
 • Käeoleval ajal juhib kool Erasmus+ projektiga e-õppe projekti kehapuuetega inimestele, pakkudes tasemeõpet kujundaja erialal. Seda koos välispartneritega.
 • Kõige värskemateks uuteks erialadeks on turvasüsteemide tehnik ja automaatik. Värskenduskuuri on läbinud ka audiovisuaalse meedia õppekava.
 • Pärnu Saksa Tehnoloogiakool on Saksa-Balti Kaubanduskoja liige. Koolil on Eestis läbi aegade töised sidemed Saksa suursaadikutega Eestis.
 • Kool avas oma allüksuse – Saksa Digikooli (Digitalschool), mis pakub digitaalseid tasulisi täiendkoolitusi.
 • Kooli pakutavad täienduskoolitused, mille on tellinud riik, on tasuta. Meie heaks koostööpartneriks on Töötukassa.
 • Koolil on hea ja toimekas personal ja motiveeritud õppurid. Kvaliteediagentuur on meie tööd tunnustanud.
 • 31. augusti 2021 sai kool 20aastaseks ning seda tähistati aktusega.