Kujundajate ja tehnoloogiliste erialade arenduskojad

Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis tegutsevad kujundajate ja tehnoloogiliste erialade arenduskojad,
mille peamised eesmärgid on arendada erialasid vastavalt tööturu nõudlusele, koguda ja jagada
ettepanekuid ning saada sisendit õppekava ning õppemeetodite ajakohasena hoidmiseks.
Arenduskojad juhinduvad oma töös koostatud ja kinnitatud tööplaanidest. Liikmed kohtuvad
regulaarselt kaks korda aastas. Arenduskodade tööd juhib õppe- ja arendustöö juht.

Kujundaja eriala arenduskoja liikmed, 2022/2023 ja 2023/2024 õppeaastal, on:

 1. Andres Adamson, kooli esindaja (kujundaja eriala juhtõpetaja);
 2. Katrin Jäärats, kooli esindaja (õppe -ja arendustöö juht);
 3. Merle Nisuma, õpilaste esindaja (kujundaja eriala õpilane);
 4. Arma Koidu, vilistlaste esindaja (OÜ Idee Kolmnurk, sh praktikajuhendaja);
 5. Siiri Erala, tööandjate/praktikaettevõtte esindaja, (ajalehe Pärnu Postimees peatoimetaja);
 6. Tiina Kesküla, välisekspertide esindaja (Pärnu Kunstide Kool, Schoberg OÜ).

Tehnoloogiliste erialade arenduskoja liikmed, 2022/2023 ja 2023/2024 õppeaastal, on:

 1. Sergei Samoilov, kooli esindaja (sisetööde elektriku ja automaatiku eriala juhtõpetaja);
 2. Katrin Jäärats, kooli esindaja (õppe -ja arendustöö juht);
 3. Tanel Tambet, õpilaste esindaja (automaatiku eriala õpilane, sh sisetööde elektriku eriala
  vilistlane);
 4. Margus Raudsepp, vilistlaste esindaja;
 5. Matthias Eichhorst, tööandjate/praktikaettevõtte esindaja, (OÜ Mativesi);
 6. Andres Raja, välisekspertide esindaja.