Töökohapõhine õpe

Kool rakendab töökohapõhist õpet. See tähendab, et 1/3 õppekavast läbitakse koolis ja 2/3 õppekavast töökohal. Õppe käigus õpitakse selgeks konkreetne amet, töötades oma ala meistrite juhendamisel ettevõttes. Õppetöö pikkus sõltub valitud
õppekavast ja võib olla 9 kuud kuni 2,5 aastat.

Töökohapõhine õpe sobib:

 • Noortele esimese eriala omandamiseks
 • Täiskasvanule ümberõppeks ja uue eriala omandamiseks
 • Töötajale erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning kvalifikatsiooni tõstmiseks

Töökohapõhine õpe võimaldab Sul:

 • ühendada töötamist ja õpinguid, sest töötatud aeg arvestatakse õppe hulka;
 • saada tavapärased kutseõppe tasemeõppe õpilase õigused- saada õpilaspilet ja taotleda õppetoetusi ja sõidukulu hüvitamist.
 • õppida läbi praktika ja omandada just need oskused, mida igapäevatöös selles ametis oskama pead;
 • olla kursis kaasaegsete õpi- ja kutsenõuetega;
 • tõsta olemasolevat kvalifikatsiooni või omandada uus amet;
 • sooritada õppe lõpus kutseeksam ja eduka eksamisoorituse alusel saada kutsetunnistus;

Õppega liitumine on lihtne!

 • Vali eriala
 • Kui töötad, siis räägi läbi oma tööandjaga. Kui alles otsid tööd, siis kandideeri õppima – koostöös leiame praktikaettevõtted.
 • Õppetöö algab vastavalt vastuvõtuinfole või grupi täitumisel!
 • Lisainfo töökohapõhise õppe kohta saab õppetööjuhilt Katrin Jäärats, tel 5304 4201katrin@saksatk.ee

Loe lisaks: http://opleht.ee/2016/11/kaks-kolmandikku-oppekavast-omandatakse-ettevottes.