Kujundajad sõidavad Portugali

Algab disainerite praktika Euroopa Liidu kõige läänepoolsemas riigis – Portugalis. Praktika kestab 3
kuud ja osalejateks on neli õppurit. Kooli kirjutatud projekti “Design Internship in Portuguese
Cultural Space” abil on praktika rahastatud Erasmus + vahenditest. Praktika toimub kahes ettevõttes
ja asukohaks on Braga. Kui senised praktikad on olnud Saksamaal, siis seekord õpitakse tundma
hoopis teist kultuuriruumi. Tulemused näitavad, kas sellest riigist võiks kujuneda täiendav sihtkoht
praktikantidele.