Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli esindus lõpetas DigiKiirendi programmi juhtide koolituse

Tänavu toimununud DigiKiirendi juhtide koolitusel osale kokku seitse kooli, mille hulgas ka Pärnu Saksa Tehnoloogiakool.

Lisaks osalesid veel kooli juhtkonnad Kunda Ühisgümnaasiumist, Laeva Põhikoolist, Pärnumaa Kutsehariduskeskusest, Tallinna Teeninduskoolist, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolist ja Ülenurme Gümnaasiumist.

Pooleaastase juhtkonna koolituse “DigiJuht” (maht 39 akadeemilist tundi) eesmärk on toetada muutuste juhtimist koolis. Selleks ongi koolituse keskmes kogu kooli digiarengu muutuste ettevalmistamine ja juhtimine ning digitehnoloogia-alase projekti elluviimine, mida toetavad selliste võtmeteemade käsitlused nagu õppijate digipädevus kooli õppekavas, õpetajate digipädevuse arendamine ning digitaristu ja digiturvalisuse vajadused ning strateegiline planeerimine koolis.

Koolitusi korraldab Haridus- ja Noorteameti koolituskeskus. Tegevus viiakse ellu programmi “Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid” tegevuse “Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine” 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002 raames. Programmi elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Pikemalt saab lugeda blogist.