Tasemetööde korraldamine enne praktikale suundumist aitab hinnata õpilaste ettevalmistust pikaks praktikaks

Valdkondlike arenduskodade ettepanekul  alustab kool 2023/2024. õppeaasta lõpul tasemetööde läbiviimisega peale koolipõhise osa läbimist ja enne töökohapõhise õppe praktikaperioodile suundumist. Tasemetöö on erialane hindamisvahend, mille abil hinnatakse erialaste teadmiste, läbivate teemade, valdkonnapädevuste ning õpitulemuste omandatust. Tasemetöö läbiviimise eesmärk on anda ausat, objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õpilase pädevuste kohta, mis on oluline nii õpilasele, praktikat pakkuvale ettevõttele kui koolile. Praktikaettevõtte saab informatsiooni praktikale soovija tasemest.

Käesoleva õppeaasta mais ja juunis viiakse tasemetööd läbi kujundaja ja automaatiku erialal. Sisetööde elektriku erialal viiakse tasemetöö läbi järgmisel, 2024/2025. õppeaastal. Tasemetööd hõlmavad kõiki õppekavas sätestatud eriala mooduleid ning koosnevad mõlemal erialal teoreetilisest testist ja praktilisest ülesandest. Tasemetööde materjalid koostavad erialade juhtõpetajad koostöös õppe-ja arendustöö juhiga.