Selle aasta esimesteks lõpetajateks olid kooli, rahvusvaheliste partnerite ja Erasmus+ projekti abil loodud e-moodulite abil õppinud kujundajad ja kaheaastase õppeajaga automaatikud.

2023/2024. õppeaasta esimesed lõpetajad olid 4. taseme kutseõppe omandanud kujundaja ja automaatiku eriala õppurid. Keerulist õppeaega põhjustanud koroonast hoolimata   jõudsid lõpusirgele 2,5-aastase moodle-õppe kaudu õppinud 4  kujundajat ning uue, 2-aastase õppeajaga automaatikud. Õpperühmade juhtõpetajad olid Andres Adamson ja Sergei Samoilov.

Kujundaja erialal tuli lõpetamiseks sooritada kooli lõpueksam, automaatiku erialal riikliku komisjoni kutseeksam. Kujundaja eriala lõpueksami tulemused ületasid kõik keskmist tulemust ning üks õpilane saavutas eksamil rohkem kui 90p 100st. See tähendas, et vastavalt kooli õppekorralduseeskirja reeglitele väljastati õpilasele lisaks kooli lõputunnistusele ka kiituskiri. Automaatiku eriala lõpetanud kuus õpilast sooritasid kõik edukalt kutseeksami ning omandasid lisaks kooli lõputunnistusele automaatiku 4. taseme kutsetunnistused. Lisaks said kõik õpilased Saksamaal asuva omaniku sihtasutus Stiftung Bildung und Handwerk sertifikaadi.

Kujundaja grupi pilt
Automaatikute grupi pilt