Õpirände akrediteeringu mõju peaks parendama välispraktika tulemust

Kooli väljateenitud Erasmus+ õpirände akrediteering kuni aastani 2027 lubab sellel aastal käia kõigil kooli haridustöötajatel Saksamaal Bayeris ja Portugalis Braga linnas. Tegemist on töövarjutamisega, kus teemaks on praktikasüsteemi tundmaõppimine ja välismaal praktika sooritanute hindamine sealse hariduskorralduse kohaselt. Selle alusel planeerib kool iga praktikat ette valmistada sihtmaade meetoditele vastavalt ja hinnata õpilaste välispraktika sisu  vastavust meie õppekavadele.

Järgmisest aastast alates on kahekuulised õpiränded avatud uute ettevalmistusmudelite alusel. Huvilisi leidub piisavalt.