Elektrieriala õpilastele avaneb võimalus kutseoskuseid parandada Berliinis

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur teatas, et ekspertide hinnangutele ja Erasmus+ programmi valimiskomisjoni ettepanekule tuginedes otsustati toetada Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli projekti „Elektriala õpilaste töökohapõhise õppe praktika Berliini ehitusvaldkonnas“.

Projekti eesmärgiks on kolme elektriala õpilase ja ühele äsja lõpetanud noorele õppekavajärgne 90-päevane praktiline töösooritus Berliinis reaalses töökeskkonnas.

Projekt tugineb Saksamaa kutsehariduse pikaajalisele traditsioonile, mille järgi 2/3 õppest toimub ettevõttes ning selle eesmärgiks on toetada praegu ja edaspidi vajaminevaid kutseoskuseid.

Saksa kogemuse levitamise kaudu tõstab kool ühtlasi ka õppekava kvaliteeti ning õpilaste oskusteavet.