Haridus- ja teadusministeeriumi avaldas juhised eeolevaks õppeaastaks

Algaval õppeaastal on esmatähtis hoida haridus- ja noorsootööasutused avatuna, arvestades seejuures kõigi ohutusega. Püüame märgata ja toetada kõiki õppijaid, et nende haridustee jätkuks. Viiruse leviku oht on jätkuvalt kõrge. Vajame kõigi panust, et viiruse levikut tõkestada ning kontaktõpet ohutult korraldada. Haridus- ja teadusministeerium on koostanud juhised kõikidele haridustasemetele ja noorsootööasutustele.

Juhised haridus- ja noorsootööasutustele 2021/2022. õppeaasta sügisel