Lõppes konkurss erasmus + strateegilise projekti logo kavandi väljatöötamiseks

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool alustas jaanuaris 2020 uue erasmus + strateegilise partnerlusprojekti juhtimist. Teemaks on “E-õppe rakendamine hariduslike erivajadustega õppurite paremaks integreerimiseks tööturule audiovisuaalse meedia õppekava abil”. Probleem on selles, et igas riigis on teatud sihtrühm inimesi, kellel on raskendatud eriala või selle osaline omandamine ja kes seetõttu võivad tööturult eemale jääda. Need on eeskätt liikumispuudega inimesed nii noorte kui tööealiste hulgas. Lisaks õpingute piiratusele on neil ka tööelus raske toime tulla.
Lähteülesandeks oli vajadus luua projektile logo, kus on arvestatud, et tegemist on rahvusvahelise projektiga, erivajaduste ehk liikumispuuetega õpilased, eriala ja õppevormi, milleks on e-õpe. Logo disaini konkursi võitis kujundajate õppekava õpilane Martin Tõkke. Sellel andsid oma hääle ka välismaised projektipartnerid. Uues võidutöös olid välja toodud kõik eelnimetatud elemendid ja loodud neist ühtne tervik. Logo konkursil osalesid veel Helin Ruus ja Olavi Põllu.