Eriala saab nüüd õppida ka digitaalselt.

Koolil valmis Erasmus+ projekti raames Eesti esimene täismahus kutseõppe e-õppekava koos rakendusmoodulitega Moodle keskkonnas. Tegemist on kujundajate tasemeõppe jaoks vajaliku digiharidusliku variandiga, kus õppetöö toimub e-vahendite teel.

Sihtgrupiks olid kehaprobleemidega õppurid, kuid kava on rakendatav ka teistele. Üle 800 e-tunni loomine ja sisu ühtlustamine osavõtvate riikide vahel on jõudnud lõpule. Osalevad partnerid olid Austria, Saksamaa, Kuressare Ametikool ja Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda. Projekti juhtis Pärnu Saksa Tehnoloogiakool ja kokku kestis see 3 aastat.

Projekti veebilehtwww.e-disain.euannab võimaluse teemadega lähemalt tutvuda.