Arhiiv

Sotsiaalsete oskuste arendamine tööturul osalemiseks

Suhtlemise etapid ja suhtlemistõkked, konfliktide lahendamine (sh probleemi ja konflikti eristamine ja ennetamine). Meeskonnatöö ja koostöö (sh meeskonnatöö tähtsus ja tähendus, meeskonnatöö ja koostöö loomine ning hoidmine) Mõjutamine ja veenmine, läbirääkimised.

Koolitus toimub järgnevatel kuupäevadel: 5.12; 7.12; 10.12; 12.12; ,17.12. ja 19.12. kell 10:00 – 14:50

Täpsem info: https://saksatk.ee/et/tasuta-koolitused/