Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli õpilase kujundatud logo kannab Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja visuaalset identideeti

Pärnumaa Puuetega Inimeste Kojal (Pärnumaa PIK) ei olnud senini oma logo, mis iseloomustaks ja sümboliseeriks nende toimetamisi. Kuna Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis õpetatakse kujundaja eriala, siis tuldi mõttele, et õpilased võiksid õppeülesandena luua logode kavandid. Nii saigi eriala juhtõpetaja poolt õpilastele ülesanne antud ja õpilased asusid usinalt tööle. Kui tööd olid laekunud, valis Pärnumaa PIK konkurssi korras enim meeldinud ja hääli saanud logo välja. Võitjaks osutus Merle Nisuma, kelle loodud logo nüüdsest Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda sümboliseerib.

Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja logo. Autor: Merle Nisuma

„Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja logo kujundus peegeldab soojust, hoolivust, hoitust ja ühise eesmärgi nimel liikumist.“

Pärnumaa PIK esindaja Reet Einaste ütleb, et kokku laekus 16 tööd. Esimene valimine toimus käesoleva aasta juunikuus Jõulumäel suveseminaril, kuhu pandi seinale logode pildid ilma täiendava kirjelduseta, logod olid ilma nimeta ning märgistatud numbritega. Kõik suveseminaril osalejad said anda oma hinnangu. Suve lõpus saadeti logod e-posti teel Pärnumaa PIK kuuluvatele ühingutele, et kõik koja liikmed saaksid hindamisel osaleda. Reeda sõnul oli hindamise aluseks logo kujundus, mitte selle juurde kuuluv tekst, et mitte suurendada sõnade osakaalu pildi üle. Logo peab pildina sümboliseerima koja tegevust ja eesmärki. Merle loodud logol oli kõige põhjalikum kirjeldus, mis väljendab üheselt Pärnumaa PIK missiooni ja samuti põhjalik tehniline teostus.

Logo looja, Merle Nisuma, sõnul peegeldab Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja logo kujundus soojust, hoolivust, hoitust ja ühise eesmärgi nimel liikumist. Logo kujutab abistavat inimest, kes hoiab oma käte vahel teist südant, sümboliseerides solidaarsust ja ühtsust.

3. detsembril toimus Endla teatris Pärnumaa Puuetega Inimeste kultuurifestival ja puuetega inimeste päeva tähistamine, kus kuulutati Merle loodud logo ametlikult konkursi võitjaks. Kooli õppetöö juht ja koolitusjuht andsid Merlele edasi ka koolipoolsed õnnitlused.

Foto: Jüri Vlassov 2

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool tänab Merlet kauni logo loomise ja Pärnumaa PIK usalduse ning koostöö eest!

Merle Nisuma. Foto: Maary Schvede