Eriala saab nüüd õppida ka digitaalselt.

Koolil valmis Erasmus+ projekti raames Eesti esimene täismahus kutseõppe e-õppekava koos rakendusmoodulitega Moodle keskkonnas. Tegemist on kujundajate tasemeõppe jaoks vajaliku digiharidusliku variandiga, kus õppetöö toimub e-vahendite teel. Sihtgrupiks olid kehaprobleemidega […]