Arhiiv

Uus aasta tõi tasuta lühikoolituste mahu suurenemise

Lisaks olulisele mahu suurenemisele võrreldes möödunud aastaga on täiskasvanute tööalase koolituse lühikursused saanud uue suunitluse. 2017 aastal on kool lähtunud oma kursuste valikul ekspertide koostatud OSKA raportist (www.oska.kutsekoda.ee). Raport räägib, millised on ühiskonna vajadused tööjõu järele.

Hinnatuks on saanud kutseeksamiteks ettevalmistamise kursused nii raamatupidajatele kui ka elektrikele. Elektritöid tundvatel inimestel on võimalus tulla omandama lisateadmisi hooneautomaatika, nõrkvoolu süsteemide või fotoelektriliste (päikesepaneelide) paigaldiste kasutamisest kodudes või töökohtades. Unustatud ei ole ka neid, kes on juba alustanud või alles soovivad alustada oma ettevõtlusega. Neile on kindlasti abiks arvutialased täiendkoolitused, veebilehe loomise ja reklaamialased kursused või teadmised oma ettevõtte turundusest koos praktiliste meetmetega. Lähemalt saab tutvuda SIIN