Arhiiv

Kool osaleb eesti-saksa tipptehnoloogia-alases koostöös

TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusesse Mektory rajatav Deutschland Industrie 4.0 Lab on hea näide Eesti ja Saksamaa koostööst, kus tehnikaülikooli, saksa saatkonna, Saksa-Balti Kaubanduskoja ja Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli ning Saksamaa ettevõtete ühise panustamise tulemusel näitlikustatakse tööstusrevolutsiooni hetke viimast etappi – Tööstus 4.0 (Industry 4.0). Viimase eesmärgiks on ühendada masinad ettevõtetes interneti teel, st panna seadmed omavahel suhtlema. Selleks on vaja on uut väljaõpet ja standardiseeritud seadusi. Saksamaa on üks Tööstus 4.0 juhtivaid eeskujusid Euroopas, kus tööstuse ja ülikoolide tugeva koostöö tulemusel arendatav tehnoloogia igapäevaellu jõuab.

Just seetõttu on Deutschland Industrie 4.0 Labi fookuses sellealaste võimaluste põhjalikum tutvustamine nii tudengitele, ettevõtetetele kui ka teistele asjast huvitatutele.

Tulevases laboris on tudengitel ja koolinoortel võimalik juba praegu osaleda arvutikoolitustel, mida pakub kool. Sügisest 2017 on plaanis laboris läbi viia õppetööd kasutades viimast kõrgtehnoloogiat, näitlikustada, mismoodi Tööstus 4.0 erinevad seadmed omavahel suhtlema paneb, osaleda Tööstus 4.0 temaatilistes kursustel, mis aitavad mõista selle võimalusi ja toimimismehhanisme ja seostada Tööstus 4.0 võimalusi täna kasutusel olevate lahenduste ja ka koolis õpitavaga. Protsessi juhib Tallinna Tehnikaülikool.