Vastuvõtu uudis

Tasuta õppimise koolituskohtade arv suureneb.
Heale võimalusele õppida õppemaksuta riikliku koolitustellimuse alusel tarkvaraarendaja ja sisetööde elektriku õppekavadel, lisandub veel täiesti uusi tasuta õppekavasid Nii avab kool 2016. aasta sügisel uue 2-aastase õppekava. Selleks on turundusspetsialist. Suunitlus on seotud välisturgudele tehtava turundustööga. Õpe planeeritakse europrojekti toel ja parimad pääsevad Berliini praktikale ja eesti toodet turundama. Lisaks on tasuta ka interaktiivse graafika kujundaja (2,5 a) õppekava.
Õpped on töökohapõhised, millele vastavalt omandatakse koolis 5-7 kuu jooksul teeoria ja sellele järgneb pikk praktika, mille vältel õppur saab tasu. Võimalik on ka vahelduv õpe, ehk siis 1 nädal koolis ja 2 nädalat ettevõttes ja nii edasi kuni õpingute lõpuni.