Arhiiv

Koolis toimus rahvusvaheline koostöönõupidamine

Erasmus+ strateegilise kootööprojekti INTENSE  raames toimunud töökohtumisel osalesid kolmel päeval peale Pärnu Saksa Tehnoloogikooli Saksamaa Liitvabariigi, Küprose, Hollandi, Türgi ja Hispaania esindajad. Teema oli Euroopa teatud osa  noorte seas levinud ühiskonnast “kadumise” tendents (ilma tööoskuste, tööta ja hariduseta noored – NEET sihtrühm).

Kolmandal päeval arutleti TTÜ Mektorys  esmakordselt  rahvusvahelisel tasandil meetmeid mittetöötavate ja –õppivate noorte kaasamiseks ühiskonda. Nii toimus 15. juunil seal Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli organiseerimisel kuue riigi organisatsioonide NEET projekti INTENSE konverents 2017, kus  arutleti  võimalusi mittetöötavate ja -õppivate “sotsiaalselt orbiidilt” kadunud  noorte kaasamiseks ühiskonda.

Põletava probleemi lahendamise meetmetest Eestis kõnelesid Sotsiaalministeeriumi asekantsler Janar Holm, spetsialist Juhan Kinks ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse projektijuhid. Uudse momendina viidi läbi rühmatöö, mis andis hea pildi erinevate riikide  vaatest probleemide lahendamisel. Projekti käigus kaardistati metoodika, mida kavatsetakse praktiseerida tegelikkuses. Lisaks külalistele osalesid nõupidamisel tosinajagu sidusrühmade esindajaid Eestist, sealhulgas Paikuse Noorte Tugila, Rajaleidja, Innove, töötukassa jt.