Tasemeõppes osalemise toetus

Tasemeõppetoetust maksab Eesti Töötukassa. Toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötuna registreeritud inimestele, kellel on puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu keeruline leida uut tööd või kellel on oht töökoht kaotada. Toetust makstakse õppima asumisel tasuta õppekohal kutsehariduses, rakenduskõrghariduses või bakalaureuseõppes. Toetuse saamiseks tuleb inimesel pöörduda töötukassa karjäärinõustaja poole ning esitada avaldus. Töötukassa kontrollib avalduse esitamise kuupäeva seisuga, vastavust toetuse saamise tingimustele. Avaldus tuleb esitada enne õppeasutuse nimekirja kandmise kuupäeva või hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul kooli nimekirja kandmise kuupäevast.

Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse, sh selle taotlemise, suuruse jm kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt: 
https://www.tootukassa.ee/et/teenused/karjaar-ja-koolitamine/tasemeoppes-osalemise-toetus