Turvasüsteemide tehnik

Meie erialad


Turvasüsteemide tehnik

ÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegÕppekava maht
Statsionaarne töökohapõhine õpeOmandatud põhiharidusÕppeaeg 9 kuud (3 kuud koolis õhtune
teooriaõpe ja 6 kuud ettevõttepraktikat)
45 EKAP

Eriala kirjeldus

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 tööks on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste ehitamine ja hooldamine. 4. taseme turvasüsteemide tehnik täidab oma tööülesandeid iseseisvalt.

Turvasüsteemide tehniku töös on vajalikud koostöö- ja vastutusvõime, analüüsi- ja üldistusvõime, korrektsus, täpsus, otsustusvõime ning iseseisvus, ameti õppimise eelduseks on huvi IT ja nõrkvoolu tööde vastu.

Õppekava eesmärk on anda teadmised, oskused, hoiakud ja väärtushinnangud, mis võimaldavad töötada turvasüsteemide tehnikuna, täiendada end erialaselt ja osaleda elukestvas õppes.

Õppekava uuendamisel

Õppekava kontaktisik