EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

 

 

 • Kool rakendab lisaks muudele õppevormidele ka töökohapõhist õpet. Statsionaarne töökohapõhine õpe on kujundaja, elektriku ja turundaja erialadel. Siin läbitakse koolis 1/3 õppekavast ja 2/3 õppekavast töökohal. Õppe käigus õpitakse selgeks konkreetne amet, töötades oma ala meistrite juhendamisel ettevõttes. Töökohal makstakse õppurile tasu. Tegemist on SA Innove juhitud projektiga ja see on õppurile tasuta. Loe lisaks:  http://opleht.ee/2016/11/kaks-kolmandikku-oppekavast-omandatakse-ettevottes/

Töökohapõhine õpe sobib:

 • Noortele esimese eriala omandamiseks
 • Täiskasvanule ümberõppeks ja uue eriala omandamiseks
 • Töötajale erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning kvalifikatsiooni tõstmiseks

TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE võimaldab Sul:

 • ühendada töötamist ja õpinguid, sest töötatud aeg arvestatakse õppe hulka;
 • saada tavapärased kutseõppe tasemeõppe õpilase õigused- saada õpilaspilet ja taotleda õppetoetusi ja sõidukulu hüvitamist, koolilõuna toetus laieneb siis, kui oled keskhariduseta ja kuni 20-aastane;
 • õppida läbi praktika ja omandada just need oskused, mida igapäevatöös selles ametis oskama pead;
 • olla kursis kaasaegsete õpi- ja kutsenõuetega;
 • tõsta olemasolevat kvalifikatsiooni või omandada uus amet;
 • sooritada õppe lõpus kutseeksam;
 • eduka eksamisoorituse alusel saada kutsetunnistus ja planeerida edasist karjääri.

Õppetöö pikkus sõltub valitud õppekavast ja võib olla 6 kuud kuni 2,5 aastat.
Töökohapõhise õppe programmi üldtutvustus: www.hm.ee/et/opipoiss jawww.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/prom.
ÕPI JA TÖÖTA KOOS MEISTRITEGA!  harno.ee/kutse-ja-korghariduse-arendamine

Õppega liitumine on lihtne!

 • Vali  eriala
 • Kui töötad, siis räägi läbi oma tööandjaga. Kui alles otsid tööd, siis kandideeri õppima – koostöös leiame praktikaettevõtted.
 • Õppetöö algab vastavalt vastuvõtuinfole või grupi täitumisel!
 • Lisainfo töökohapõhise õppe programmi (PRÕM) koordinaatorilt:
 • Ele Laaneväli, tel 4420480, ele@saksatk.ee

Töökohapõhist õpet kutseõppeasutuses rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) eelarvest.

Töökohapõhise ehk õpipoisiõppe teavitustegevusi kajastava kommunikatsioonistrateegiaga aastateks 2016-2020 saab tutvuda siin: http://goo.gl/ss5cok.

Töökohapõhise õppe rakendamise juhendmaterjal tööandjale asub SIIN.