EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

 

 

 • Kool rakendab lisaks muudele õppevormidele ka töökohapõhist õpet. Statsionaarne töökohapõhine õpe on kujundaja, elektriku ja turundaja erialadel. Siin läbitakse koolis 1/3 õppekavast ja 2/3 õppekavast töökohal. Õppe käigus õpitakse selgeks konkreetne amet, töötades oma ala meistrite juhendamisel ettevõttes. Töökohal makstakse õppurile tasu. Tegemist on Haridus- ja Nooreteameti juhitud projektiga ja see on õppurile tasuta. Loe lisaks:  http://opleht.ee/2016/11/kaks-kolmandikku-oppekavast-omandatakse-ettevottes/

Töökohapõhine õpe sobib:

 • Noortele esimese eriala omandamiseks
 • Täiskasvanule ümberõppeks ja uue eriala omandamiseks
 • Töötajale erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning kvalifikatsiooni tõstmiseks

TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE võimaldab Sul:

 • ühendada töötamist ja õpinguid, sest töötatud aeg arvestatakse õppe hulka;
 • saada tavapärased kutseõppe tasemeõppe õpilase õigused- saada õpilaspilet ja taotleda õppetoetusi ja sõidukulu hüvitamist, koolilõuna toetus laieneb siis, kui oled keskhariduseta ja kuni 20-aastane;
 • õppida läbi praktika ja omandada just need oskused, mida igapäevatöös selles ametis oskama pead;
 • olla kursis kaasaegsete õpi- ja kutsenõuetega;
 • tõsta olemasolevat kvalifikatsiooni või omandada uus amet;
 • sooritada õppe lõpus kutseeksam;
 • eduka eksamisoorituse alusel saada kutsetunnistus ja planeerida edasist karjääri.

Õppetöö pikkus sõltub valitud õppekavast ja võib olla 6 kuud kuni 2,5 aastat.
Töökohapõhise õppe programmi üldtutvustus: www.hm.ee/et/opipoiss
ÕPI JA TÖÖTA KOOS MEISTRITEGA!  harno.ee/kutse-ja-korghariduse-arendamine

Õppega liitumine on lihtne!

 • Vali  eriala
 • Kui töötad, siis räägi läbi oma tööandjaga. Kui alles otsid tööd, siis kandideeri õppima – koostöös leiame praktikaettevõtted.
 • Õppetöö algab vastavalt vastuvõtuinfole või grupi täitumisel!
 • Lisainfo töökohapõhise õppe programmi (PRÕM) koordinaatorilt:
 • Hedy Tammeleht, tel 4420480, hedy@saksatk.ee

Töökohapõhist õpet kutseõppeasutuses rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) eelarvest.

Töökohapõhise ehk õpipoisiõppe teavitustegevusi kajastava kommunikatsioonistrateegiaga aastateks 2016-2020 saab tutvuda siin: http://goo.gl/ss5cok.

Töökohapõhise õppe rakendamise juhendmaterjal tööandjale asub SIIN.