Tasemeõppes osalemise toetus

Eesti töötukassa hakkab pakkuma alates 1.05.2017 tasemeõppe osalemise toetust, mis on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele, kellel puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu on keeruline leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada.

Toetust makstakse õppima asumisel tasuta õppekohal kutsehariduses, rakendus ¬ kõrghariduses või bakalaureuseõppes ning toetuse suuruseks on üldjuhul 292 eurot kuus. Toetuse saamiseks tuleb inimesel pöörduda töötukassa karjäärinõustaja poole ning esitada avaldus. Töötukassa kontrollib avalduse esitamise kuupäeva seisuga, kas te vastate toetuse saamise tingimustele. Avaldus tuleb esitada enne õppeasutuse nimekirja kandmise kuupäeva või hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul kooli nimekirja kandmise kuupäevast.

Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt: https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/tasemeoppes-osalemise-toetus