Välisprojektid ja koostöö

16 aastat õppepraktikat välismaal, 13 aastat strateegilisi projekte

Õpiränded

Berliin on populaarne kujundajate seas. Viie kujundaja eriala töökohapõhise õppe õpilast tegid 2017–2018 kahekuulise välispraktika Berliinis. 2019. aastal tegid kolm õpilast juba kuuekuulise erasmus + PRO praktika Berliinis.
2020. aastal oli nelja õpilase neljakuuline kujunduspraktika Berliinis ja Brandenburgis) Praktikaettevõteteks olid  Ventzke Media GmbH, Netpadrino Venture Partner, Buenck Fehse, Comitatus jpt. Praktikaülesanded said täidetud  hoolimata Covid-viirusest. Peale Erasmus + praktika lõppu tehti neljale õpilasele ettepanek praktikat jätkata online kaudu ja sellega said need õpilased võimaluse teha ka kogu töökohapõhise õppe ESF finantseeritud praktika  (PRÕM) Saksa firma kaudu virtuaalsel teel.  Ühest projektist kasvas välja teine. Kuna kool on orienteeritud töökohapõhisele õppele, on enamus teemasid seotud selle õppevormiga, et mõista, kuidas toimib see sealses „originaalkeskkonnas“.

Aga mitte ainult kujundajad: 2016–2017 toimus projekt “Turunduspraktika Berliini ettevõtete turunduskultuuris”, mis oli suunatud äriteenuste valdkonna õpilastele. Projekti raames sai kuus õpilast kahe kuu vältel osaleda Berliini ettevõtetes turundajatena. Lisaks võtsid nad kaasa kodutöö – turundustegevuse Eesti tootele. Projekt püüdis  kaasa aidata ekspordi arendamise õppimisele.

Eduakd on olnud ka mitme eriala ühisprojektid. Näiteks 2015–2016 “Tehnoloogiavaldkondade õpilaste õppepraktika Berliini ettevõtetes koos euroopaliku töökohapõhise õppe elementide rakendamise ja ametliku tunnustamisega”, mis sisaldas õpilaste kahekuulisi lähetusi kolmes vahetuses (interaktiivse graafika kujundajad, tarkvaraarendajad, sisetööde elektrikud). Vastuvõttev partner oli kutseõppekeskus SBH Nord. Praktika toimus ettevõtetes.

2022 lähevad neli elektrikku kolmeks kuuks Berliini ehitusettevõtetesse. Kirjutatud on värske projekt Portugali praktika jaoks aastal 2023. Selle käigus lähevad neli kujundaja õpilast kolmeks kuuks Braga ettevõtetesse. Saadakse kogemus, millega võrreldakse väljaõpet seal ja meil. Lisaks peaks EL kõige idapoolsem riik oma kultuuriga pakkuma loovuse arendamist põhjamaistele inimestele.

Strateegilised koostööprojektid

INTENSE

2016–2019 oli kool haaratud sakslaste ja hollandlaste juhitud strateegilisse koostööprojekti INTENSE (Innovative and Integrated New Solutions for Sustainable Employability). Selle eesmärgiks on NEET noorte (ilma hariduse, oskuste ja tööta) taastamine tööellu. Lisaks osalesid veel partnerid Küproselt, Hispaaniast ja Türgist. Vaata lähemalt.

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool koos nimetatud partneritega arutas läbi töörühma koostatud coach-ide treeningprogrammi ja hindamispõhimõtted. Töö valmis Malaga Ülikooli (Hispaania) eestvedamisel. Programm näeb ette viiepäevaseid koolitusi. Koolituste eesmärk on ette valmistada inimesed, kes suudaksid kodumaal edasi anda kaasaegset käsitlust tööks noortega, kes ei oska aga taha midagi teha. Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli kui partneri töörühma kuulusid  eripedagoogid ja noorsootöötajad Pärnust, Paikuselt, Vigalast ja Töötukassast. Nemad on ka koolituse saajad ja selle edastajad.

Übungs-firma

Kooli juhitud Leonardo da Vinci uuendussiirde projekt raamatupidamise simulatsioonõppest sai rahastuse aastatel 2009–2011. Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli toodi Lääne-Euroopas laialt levinud kogemus raamatupidamise harjutusfirmade (Übungsfirmen) tööst ja avati Eesti esimene raamatupidamise harjutusfirma.

ENTRETECH

Järgmine kooli juhitud strateegiline projekt 2012–2014 oli seotud ettevõtluse õppekava loomisega tehnikaalade õppuritele. Nii meie ja partnerid Saksamaalt leidsid, et ettevõtlikkuse õpetamine ei ole tasemel ja ei võimalda oskustöölistel hiljem oma ettevõtet luua kui nad peaksid seda soovima. Mudel võeti Austriast ja kohandati, seejärel viidi läbi ja analüüsiti kõigis riikides.

Jaanuaris 2020 alustati uue Erasmus+ strateegilise koostööprojekti juhtimist. Teemaks on “E-õppe rakendamine hariduslike erivajadustega (kehapuue) õppurite paremaks integreerimiseks tööturule audiovisuaalse meedia õppekava abil”.

Vaata: https://e-disain.eu

Probleem oli selles, et igas riigis on teatud sihtrühm inimesi, kellel on raskendatud eriala või selle osaline omandamine ja kes seetõttu võivad tööturult eemale jääda. Need on eeskätt liikumis- ja kehapuudega inimesed nii noorte kui tööealiste hulgas. Lisaks õpingute piiratusele on neil ka tööelus raske toime tulla, kuna nende liikumine on piiratud.

Euroopa riikides toimib üha edukamalt digitaliseerimine, mille hulka kuulub ka e-õpe. Selle võimalused on hetkel siiski tööeluks ettevalmistamisel piiratud.
Keerukas on sihtrühma kuuluvatel inimestel e-õppe kaudu õppida erialasid, mis nõuavad vahetut kontakti, sh pikemat kohal viibimist auditooriumis. Selliseid e-õppekavasid on vähe või ei ole üldse. Paljud õppeasutused õpetavad multimeedia disaini eriala seni valdavalt auditoorse ja iseseisva töö vormis. Kasutavad ka üksikuid e-mooduleid. Olukorra lahendab tervikõppekava koostamine sellises konditsioonis, mis võimaldaks eriala omandamist tervikuna  selles asuvate moodulite kaudu. Lisaks e-õppele toimuksid õppuritele ka regulaarsed nn loengu- ja suhtlemiskohtumised. Praktika toimuks kaugtööna.

Projekti eesmärgiks on luua e-õppekava koos 100%-lise digiõppe rakendusega  ja seda pilootvormis ellu viia. Tegemist on toodetega, mis aitaksid kaasa mainitud sihtrühma paremale integratsioonile tööellu ja sotsiaalsele sidususele. Oskused võimaldavad tööd teha kodust lahkumata. Lisaks paraneks nende motivatsioon ja enesekindlus.

Projekti partneriteks on kolme riigi pädevad institutsioonid, sh õppeasutused (Pärnu Saksa Tehnoloogiakool kui projekti juht, Kuressaare Ametikool, Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda, Austria Kutseõppe- ja Rehabilitatsiooni Keskus ja sihtasutus Bildung und Handwerk Saksamaalt).

Projekt näeb ette kaasata laiemalt ka spetsialiste-pedagooge, haridustehnolooge, sotsiaalseid struktuure ja tööandjaid. Projekti kestuseks on 2,5 aastat.