Tekstidokumendi koostamine

MS Word algõpetus

 • Aeg: 23.11 kell 14-17.30 (4 ak tundi)
 • Koht: TTÜ Mektory hoones, ruumis 117 (Raja 15,  Tallinn)
 • Koolitaja: Tiina Worteil
 • Maksumus: 30 eurot

Koolitus sobib kõigile, kes  soovivad õppida või täiendada ununenud teadmisi tekstidokumendi koostamise kohta. Koolituse eesmärgiks on õpetada oskusi, mis lubavad vormistada erinevaid tekstidokumente. Õpe toimub MS Word baasil.

Koolituse sisu:

 • dokumendi loomine ja salvestamine,
 • lehe orientatsiooni ja veeriste määramine,
 • kirja tüübi, -suuruse ja reavahe määramine,
 • teksti sisestamise reeglid ja joondamine,
 • loetelu koostamine ja tähestiku järjekorda panek,
 • teksti parandamine, kopeerimine ja kleepimine,
 • tabeli tegemine,
 • lingi ja pildi lisamine,
 • leheküljenumbrite sisestamine,
 • sisukorra loomine,
 • lisaks olulisemad klahvikombinatsioonid.

Koolitaja

Tiina Worteil on hariduselt majandusinsener, kes omandab hetkel TTÜ-s tehnikaõpetaja lisaeriala.

Tiina on ennast arvutialaselt täiendanud IT-Kolledžis ning läbinud digijoonistamise huvist lähtuvalt kursused “Joonistamise keskkonnad” ning “MOOC – miks, kellele ja kuidas?

Varasemalt on Tiina tegelenud veel kalligraafia, maalimise, fotograafia ja veebilehtede kujundamisega.