Õpituba: programmeerimise alused 1

Scratch baasil

 • Koht: TTÜ Mektory hoone, ruum 117 (Raja 15,  Tallinn)
 • Aeg: 9.10.2017 kell 14.30-18 (4 ak tundi, võimalus osaleda ka edasijõudnute õpitubades)
 • Vanus: 8-12 aastat
 • Maksumus: 30 eurot/kord
 • Juhendaja: Meelis Pääro

Igapäevases elus kohtume üha sagedamini masinatega, mis töötavad etteantud juhiste (algoritmide) järgi. Olgu selleks kas kohvikann, automaatselt avanevad uksed või isesõitev rong. Masinatele käskude andmiseks tuleb programmeerijal osata läbi näha iga vajalik masina liigutus. Käsujadade (algoritmide) koostamise harjutamiseks on loodud palju erinevaid keskkondi. Üheks selliseks noortele mõeldud töövahendiks internetist vabalt allalaaditav Scratch.

Scratch keskkonnas on võimalik programmi koostamisel kasutada kaheksat erinevaid tegevusi kirjeldavaid käsuplokke. Näiteks saab anda käske liikumiseks, heli tekitamiseks, tausta ja tegelase välimuse muutmiseks. Läbi juhendatud harjutuste õpetatakse huvlilsitele selgeks vajalikud käsud, mille abil saab panna animeeritud tegelased liikuma soovitud suunal/viisil.

Õpituba: programmeerimise alused Scratch baasil 1

Õpitoa sisu:

 • Scratch töövahendite tutvustamine, sh õppepäeval kasutatavad raud- ja tarkvara võimalused. Õppematerjali (lühikonspekt) jagamine.
 • Scratch keskkonnas kasutatavad mõistete tutvustamine ja uue projekti käivitamine (taustad, tegelased ja nende juhtimise käsuplokid).
 • Harjutused toimuvad 2-3 liikmelistes gruppides, mis süvendab koolitatavate oskusi meekonnatöös osalemiseks. 
 • Osavõtjatelt varasemaid programmeerimise alaseid teadmisi ja oma vahendite kaasamist korraldajad poolt ei oodata.  
 • Osalejad tutvuvad koolituse käigus  programmeerimise keskkonnaga Scratch ja omandavad eeldused selles oma projekti loomiseks. 

Peale õpitoa läbimist on huvilistel võimalus osaleda veel kolmes edasijõudnute õpitoas (kliki nimetusele, et näha detailsemat infot):

Õpitubade lõpuks programmeerime Scratch keskkonnas joonistatud tegelased enda väljamõeldud tegevuste esitamiseks joonisfilmina. Erinevates õpitubade käigus tutvustatame programmeerimise aluseid ja Scratch keskonna töövahendeid läbi erinevate harjutusülesannete.

Õpitubade lõpuks peab iga töörühm looma 1-2 minuti pikkuse joonisfilmi ja seda koolituse lõpuks teistele osavõtjatele demonstreerima.

Koolitaja Meelis Pääro

 • Harkujärve Põhikooli robootikaringi juhendaja.
 • Omab nii raadioinseneri kui kutseõpetaja kvalifikatsiooni. Tunniandjana on õpetanud tehnilisi aineid kutsekoolides ja täiskavanute koolitusasutuses.
 • Praegu töötab füüsikaõpetajana Tallinna Kivimäe Põhikoolis ja tutvustab robootika aluseid Tallinna lasteaedades.