Õpituba: Programmeerimise alused 4

Scratch baasil

  • Koht: TTÜ Mektory hoone, ruum 117 (Raja 15,  Tallinn)
  • Aeg: 20.10.2017 kell 14.30-18 (4 ak tundi)
  • Vanus: 8-12 aastat
  • Maksumus: 30 eurot/kord
  • Juhendaja: Meelis Pääro

Scratch keskkonnas on võimalik programmi koostamisel kasutada kaheksat erinevaid tegevusi kirjeldavaid käsuplokke. Näiteks saab anda käske liikumiseks, heli tekitamiseks, tausta ja tegelase välimuse muutmiseks. Läbi juhendatud harjutuste õpetatakse huvlilsitele selgeks vajalikud käsud, mille abil saab panna animeeritud tegelased liikuma soovitud suunal/viisil.

Õpituba: Programmeerimise alused Scratch baasil 4

Õpitoa sisu: Töörühma projekti viimistlemine ja teistele töörühmadele esitlemine. Juhendaja hinnang tehtule. Kogu tsükli (4 õppepäeva) eduklalt läbinutele tunnistuste väljastamine.

Koolitaja Meelis Pääro

  • Harkujärve Põhikooli robootikaringi juhendaja.
  • Omab nii raadioinseneri kui kutseõpetaja kvalifikatsiooni. Tunniandjana on õpetanud tehnilisi aineid kutsekoolides ja täiskavanute koolitusasutuses.
  • Praegu töötab füüsikaõpetajana Tallinna Kivimäe Põhikoolis ja tutvustab robootika aluseid Tallinna lasteaedades.

Õpitubade lõpuks programmeerime Scratch keskkonnas joonistatud tegelased enda väljamõeldud tegevuste esitamiseks joonisfilmina. Erinevates õpitubade käigus tutvustatame programmeerimise aluseid ja Scratch keskonna töövahendeid läbi erinevate harjutusülesannete.

Õpitubade lõpuks peab iga töörühm looma 1-2 minuti pikkuse joonisfilmi ja seda koolituse lõpuks teistele osavõtjatele demonstreerima. 4 õpitoa läbinule väljastatakse tunnistus.