Õpituba: Programmeerimise alused 2

Scratch baasil

  • Koht: TTÜ Mektory hoone, ruum 117 (Raja 15,  Tallinn)
  • Aeg: 13.10.2017 kell 14.30-18 (4 ak tundi, võimalus osaleda ka edasijõudnute õpitubades)
  • Vanus: 8-12 aastat
  • Maksumus: 30 eurot/kord
  • Juhendaja: Meelis Pääro

Scratch keskkonnas on võimalik programmi koostamisel kasutada kaheksat erinevaid tegevusi kirjeldavaid käsuplokke. Näiteks saab anda käske liikumiseks, heli tekitamiseks, tausta ja tegelase välimuse muutmiseks. Läbi juhendatud harjutuste õpetatakse huvlilsitele selgeks vajalikud käsud, mille abil saab panna animeeritud tegelased liikuma soovitud suunal/viisil.

Õpituba: Programmeerimise alused Scratch baasil 2

Õpitoa sisu:

  • Scratch keskkonnas objektide välimuse ja liikumise programmeerimine näidisülesannete baasil.

  • Töörühmade moodustamine. Töörühmas oma projekti idee kokkuleppimine.

Koolitaja Meelis Pääro

  • Harkujärve Põhikooli robootikaringi juhendaja.
  • Omab nii raadioinseneri kui kutseõpetaja kvalifikatsiooni. Tunniandjana on õpetanud tehnilisi aineid kutsekoolides ja täiskavanute koolitusasutuses.
  • Praegu töötab füüsikaõpetajana Tallinna Kivimäe Põhikoolis ja tutvustab robootika aluseid Tallinna lasteaedades.

Peale õpitoa läbimist on huvilistel võimalus osaleda veel kahes edasijõudnute õpitoas (kliki nimetusele, et näha detailsemat infot):

Õpitubade lõpuks programmeerime Scratch keskkonnas joonistatud tegelased enda väljamõeldud tegevuste esitamiseks joonisfilmina. Erinevates õpitubade käigus tutvustatame programmeerimise aluseid ja Scratch keskonna töövahendeid läbi erinevate harjutusülesannete.

Õpitubade lõpuks peab iga töörühm looma 1-2 minuti pikkuse joonisfilmi ja seda koolituse lõpuks teistele osavõtjatele demonstreerima.