Joonistamine arvutis

Sketch.io õpetus

  • Aeg: Sketch.io keskkonnas kell 14-18
  • Koht: TTÜ Mektory hoones, ruumis 117 (Raja 15,  Tallinn)
  • Koolitaja: Tiina Worteil
  • Maksumus: 70 eurot

 

Arvutis joonistamine ehk digijoonistamine võimaldab arendada oma loomingulisust olles seejuures innovatiivne ning aja ja võimalustega kaasaskäiv. Arvutis joonistamise eelised tavajoonistamisega võrreldes on olematu materjalikulu (programmid on tasuta ja muid joonistustarbeid ei ole vaja soetada) ning võimalus töid mugavalt luua, muuta, salvestada, hoiustada ja jagada.

Koolitus sobib kõigile, kellel on esmased baasteadmised arvuti kasutamisest ning väikseimgi huvi joonistamise vastu. Kursuse käigus tutvustatakse põgusalt erinvaid digijoonistamise võimalusi. Joonistamiseks kasutatakse sketch.io programmi, mis on veebipõhine ja mida saab peale koolitust oma arvutist kasutada, et koolitusel omandatut kinnistada.

Koolitus toimub kolmel korral kell 14-17.15, kokku 9 akadeemilist tundi.

Vaata kõiki kursusi

Vaata ka koolitustingimusi

 Koolitaja: Tiina Worteil on hariduselt majandusinsener, kes omandab hetkel TTÜ-s tehnikaõpetaja lisaeriala. Tiina on ennast arvutialaselt täiendanud IT-Kolledžis ning läbinud digijoonistamise huvist lähtuvalt kursused “Joonistamise keskkonnad” ning “MOOC – miks, kellele ja kuidas?

Varasemalt on Tiina tegelenud veel kalligraafia, maalimise, fotograafia ja veebilehtede kujundamisega.

  • Maksumus 70 eurot