Õppekavarühm Prognoositud hõive muutus Suhteline tööjõu-vajadus Hõive määr Töötuse määr Lõpetajate arv katab kogu-vajaduse Lõpetajate arv katab kutse- ja kõrg-hariduse vajaduse Lõpetajate arv katab kutse-hariduse vajaduse Lõpetajate arv * hõive määr katab kutse-hariduse vajaduse Lõpetajate arv * hõive määr * langus katab kutse-hariduse vajaduse Vaatlusi ilma sõja-väelasteta Nr 1 ametiala nimetus Nr 1 ametiala osatähtsus õppekava-rühma lõpetajatest Õppekava-rühma osatähtsus nr 1 ametialale tööle läinutest Nr 2 ametiala nimetus Nr 2 ametiala osatähtsus õppekava-rühma lõpetajatest Õppekava-rühma osatähtsus nr 2 ametialale tööle läinutest Nr 3 ametiala nimetus Nr 3 ametiala osatähtsus õppekava-rühma lõpetajatest Õppekava-rühma osatähtsus nr 3 ametialale tööle läinutest
Aiandus keskmine 67% 14% + + + + 0 699 Aednikud, puukooli töötajad ja istikukasvatajad 8% 52% Poemüüjad 8% 2%      
Arhitektuur ja linnaplaneerimine keskmine 77% 8% - - + 0 - 58 Kartograafid ja maamõõtjad 34% 9% Raamatupidajad 5% 0%      
Arvutikasutus keskmine 48% 30% -- 0 +++ ++ + 73 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutajatoe tehnikud 9% 2% Telekommunikatsiooni tehnikud 7% 4% Tarkvara arendajad 7% 1%
Arvutiteadused keskmine 69% 18% -- 0 ++ + 0 924 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutajatoe tehnikud 7% 23% Poemüüjad 7% 2%      
Audiovisuaalne ja muu meedia keskmine 64% 19% 0 + ++ + 0 268 Kujundajad ja multimeediakunstnikud 11% 10% Trükitöötajad 10% 41% Poemüüjad 8% 1%
Disain keskmine 48% 25% -- -- +++ + 0 115 Poemüüjad 14% 1% Kujundajad ja multimeediakunstnikud 7% 3% Sisekujundajad ja dekoraatorid 5% 4%
Ehitus ja tsiviilrajatised keskmine 63% 21% - + + 0 -- 3193 Üldehitajad 17% 58%            
Elektroonika ja automaatika keskmine 64% 19% - 0 + 0 -- 1621 Elektri- ja elektroonikaseadmete koostajad 7% 17%            
Elektrotehnika ja energeetika üle keskmise 75% 14% - - 0 -- -- 1052 Ehituselektrikud 15% 59% Elektriseadmete mehaanikud ja paigaldajad 13% 36% Elektriliinide paigaldajad ja hooldajad 6% 49%
Hulgi- ja jaekaubandus alla keskmise 64% 17% + + ++ + 0 1509 Poemüüjad 30% 15% Laoametnikud 6% 12%      
Juhtimine ja haldus keskmine 64% 20% - - ++ + 0 704 Poemüüjad 10% 2% Müügiesindajad 8% 2%      
Juuksuritöö ja iluteenindus alla keskmise 66% 16% +++ +++ +++ +++ + 958 Juuksurid 34% 76% Kosmeetikud jms alade töötajad 27% 70% Poemüüjad 7% 2%
Kaevandamine ja rikastamine keskmine 85% 8%           11                  
Kalandus üle keskmise 73% 12% - - - -- -- 221 Laeva tekimeeskond jms töötajad 26% 71% Laeva tekiohvitserid ja lootsid 19% 21% Laevamehaanikud 14% 25%
Keemia ja protsessitehnoloogia üle keskmise 58% 25% - - 0 - - 65 Keemiatööstuse tehnikud 20% 22% Tööstuse töödejuhatajad 6% 1% Veoautojuhid 6% 1%
Keskkonnakaitse (üldine) keskmine 69% 14% - - + 0 - 216 Poemüüjad 7% 1%            
Koduteenindus üle keskmise 50% 22% 0 + + 0 - 400 Abilised ning koristajad kontorites, hotellides jms asutustes 18% 12% Kokad 10% 4% Poemüüjad 10% 1%
Lastehooldus ja noorsootöö keskmine 62% 17% 0 + ++ + 0 139 Lasteaiaõpetajad 16% 1% Lapsehoidjad kodus või lasteasutuses 16% 8% Poemüüjad 12% 1%
Majandusarvestus ja maksundus keskmine 72% 13% - - ++ + 0 586 Raamatupidamise keskastme spetsialistid 17% 17% Poemüüjad 9% 2% Raamatupidajad 8% 2%
Majutamine ja toitlustamine keskmine 64% 18% + ++ ++ + 0 2738 Kokad 29% 76% Poemüüjad 10% 9% Kelnerid ja ettekandjad 6% 23%
Materjalitöötlus (puu, paber, plast, klaas) keskmine 68% 15% - + + 0 - 705 Tislerid jms töötajad 17% 54% Puidutöötluspinkide seadistajad ja operaatorid 7% 26% Üldehitajad 6% 5%
Mehaanika ja metallitöö keskmine 68% 21% 0 + + 0 0 1529 Keevitajad ja leeklõikajad 36% 75% Metallitöötluspinkide seadistajad ja operaatorid 9% 40%      
Metsandus keskmine 75% 10% - - + 0 - 256 Farmi- ja metsatööseadmete juhid 16% 17% Metsanduse jms oskustöötajad 15% 27%      
Militaarõpe keskmine 92% 3% - 0 + + 0 77 Tolli- ja piiriinspektorid 48% 12% Politseinikud 7% 1%      
Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika keskmine 75% 15% 0 + + 0 - 1782 Mootorsõidukite mehaanikud ja lukksepad 24% 70%            
Muusika ja esituskunstid keskmine 57% 13% - 0 +++ + + 165 Muusikud, lauljad ja heliloojad 23% 19% Muud muusikaõpetajad 15% 11% Tantsijad ja koreograafid 10% 36%
Põllumajandus, metsandus ja kalandus (üldine) keskmine 56% 16% - - 0 - - 116 Poemüüjad 8% 0%            
Põllundus ja loomakasvatus keskmine 78% 10% - 0 0 0 - 439 Farmi- ja metsatööseadmete juhid 17% 32% Loomakasvatajad 11% 30% Põllusaaduste ja loomakasvatajad 7% 43%
Reisimine, turism ja vabaajaveetmine keskmine 66% 15% 0 + ++ + 0 474 Poemüüjad 12% 2% Reisikonsultandid ja reisibüroo ametnikud 6% 9% Müügiesindajad 5% 1%
Sekretäri- ja ametnikutöö alla keskmise 74% 10% + ++ ++ + + 560 Sekretärid-asjaajajad ja sekretärid-juhiabid 22% 6% Poemüüjad 12% 2% Üldsekretärid 7% 16%
Sotsiaaltöö ja nõustamine üle keskmise 82% 5% - - + + 0 417 Hooldajad tervishoiuasutustes 25% 37% Sotsiaaltöö keskastme spetsialistid 15% 15% Õenduse keskastme spetsialistid 9% 8%
Tarbekunst ja oskuskäsitöö keskmine 57% 23% 0 + ++ + 0 213 Poemüüjad 10% 1%            
Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine alla keskmise 53% 24% 0 + + 0 - 592 Poemüüjad 15% 3% Masinõmblejad 15% 37%      
Teraapia ja taastusravi keskmine 75% 11% 0 0 ++ + 0 200 Abifüsioterapeutid 35% 56% Poemüüjad 5% 0%      
Toiduainetetöötlus ja -tootmine keskmine 56% 22% + + ++ + 0 734 Pagarid, kondiitrid ja maiustusevalmistajad 20% 56% Poemüüjad 10% 2% Kokad 6% 4%
Transporditeenused keskmine 66% 18% 0 + ++ + 0 865 Poemüüjad 9% 3%            
Vara- ja isikukaitse alla keskmise 93% 2% ++ ++ +++ ++ ++ 1058 Politseinikud 28% 51% Päästjad ja tuletõrjujad 23% 56% Vangivalvurid 19% 47%
Õendus üle keskmise 82% 6% - - - - - 232 Õenduse keskastme spetsialistid 31% 14% Hooldajad tervishoiuasutustes 28% 23% Mujal liigitamata hooldustöötajad tervishoius 6% 14%
Ärindus ja haldus (üldine) üle keskmise 67%             3                  
Kokku keskmine 67% 17% - 0 ++ + 0