Tasemeõppes osalemise toetus

Eesti töötukassa hakkab pakkuma alates 1.05.2017 tasemeõppe osalemise toetust, mis on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele, kellel puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu on keeruline leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada.

Toetust makstakse õppima asumisel tasuta õppekohal kutsehariduses, rakendus ¬ kõrghariduses või bakalaureuseõppes ning toetuse suuruseks on üldjuhul 130 eurot. Toetuse saamiseks tuleb inimesel pöörduda töötukassa karjäärinõustaja poole ning esitada enne õppima asumist (õppeasutuse nimekirja kandmist) avaldus.

Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/tasemeoppes-osalemise-toetus