Välisprojektid ja koostöö

13 aastat õppepraktikat välismaal

Strateegilised uuendussiirde projektid

5 kujundaja eriala töökohapõhise õppe õpilast tegid 2017-2018 kahekuulise välispraktika Berliinis.

Nende ettevõteteks olid Ventzke Media GmbH ja Netpadrino Venture Partner.

Peale erasmus+ praktika lõppu tehti 4 õpilasele ettepanek praktikat jätkata online kaudu ja sellega täitus nende õpilaste võimalus teha ka kogu töökohapõhise õppe ESF finantseeritud praktika  Saksa firma kaudu. Ühest projektist kasvas välja teine.

Käimas on Erasmus+ 2016-2017 projekt “Turunduspraktika Berliini ettevõtete turunduskultuuris”, mis on suunatud äriteenuste valdkonna õpilastele. Projekti raames saab 6 õpilast  kahe kuu vältel osaleda Berliini ettevõtetes turundajatena. Lisaks võtavad nad kaasa kodutöö – turundustegevus Eesti tootele. Projekt püüab kaasa aidata ekspordi arendamise õppimisele.

Äsja lõppes 10. projekt – Erasmus+ 2015-2016 “Tehnoloogiavaldkondade õpilaste õppepraktika Berliini ettevõtetes koos euroopaliku töökohapõhise õppe elementide rakendamise ja ametliku tunnustamisega”, mis sisaldas õpilaste kahekuulisi lähetusi kolmes vahetuses (interaktiivse graafika kujundajad, tarkvaraarendajad, sisetööde elektrikud). Vastuvõttev partner oli kutseõppekeskus SBH Nord. Praktika toimus ettevõtetes.

Lisaks erialastele õpiväljunditele saadi veel kogemus võõrkeelses kultuuri- ja töökeskkonnas töötamiseks, meeskonnatöö oskus, oma rolli tunnetamine duaalses õppes ja laiem vaade Euroopa suurlinna atmosfäärist. Lõpetamisel valideeriti 12 Euroopa Kutsehariduse ainepunkti (ECVET) meie ainepunktidega (EKAP) ja anti Europassi õpirände tunnistus.

Esimene vahetus kujundajatele  leidis aset  graafika- ja disainiettevõtetes Mosta Media GmbH (deintemplate.de), Comitatus Software AG ja Byteforest UG s. Kaks viimast on juba korduvad praktikakohad sellel erialal.

 

Strateegiline koostööprojekt INTENSE

Kool on alates 2016. aasta sügisest haaratud sakslaste ja hollandlaste juhitud strateegilisse koostööprojekti INTENSE. Selle eesmärgiks on NEET noorte (ilma hariduse, oskuste ja tööta) taastamine tööellu. Lisaks osalevad veel partnerid Küproselt, Hispaaniast ja Türgist. Vaata lähemalt.

Projekti INTENSE (Innovative and Integrated New Solutions for Sustainable Employability) raames NEET noortega tehtava töö analüüs toimus oktoobri algul Küprosel.

Saksa Tehnoloogiakool koos Küprose, Hispaania, Saksa ja  Hollandi partneritega arutas läbi töörühma koostatud coach ide treeningprogrammi ja hindamispõhimõtted. Töö valmis Malaga Ülikooli (Hispaania) eestvedamisel ja hetkel on see valmis tõlkimiseks. Programm näeb ette ka 5- päevaseid koolitusi Saksamaal Berliinis, mida veavad erialapsühholoogid ja -nõustajad. Eesti saab ühtekokku saata 6 inimest viiepäevasele koolitusele, mis lõpeb ülikooli sertifikaadiga. Koolituse eesmärk on ette valmistada inimesed, kes suudaksid kodumaal edasi anda kaasaegset käsitlust tööks noortega, kes ei oska aga taha midagi teha. Saksa tehnoloogiakooli kui partneri töörühma kuuluvad eripedagoogid ja noorsootöötajad Pärnust, Paikuselt, Vigalast ja Töötukassast. Nemad on ka koolituse saajad.

Projekt lõpeb järgmisel aastal kokkuvõtete tegemisega Hispaanias ja Saksamaal.

1 ) Leonardo da Vinci uuendussiirde projektide eesmärgiks on tuua Eestisse neid kogemusi, mida meil ei ole.

Kooli taotletud ja juhitud Leonardo da Vinci uuendussiirde projekt sai rahastuse aastatel 2009-2011. Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli toodi Lääne-Euroopa kogemus raamatupidamise harjutusfirmade tööst ja avati Eesti esimene raamatupidamise harjutusfirma.  

Koolis töötab hetkel neli firmat, kus õpitakse kõike seda, mida ühel firmal tuleb firmas teha – alates ideest, kuni moodustamise, reklaami, virtuaalse tegevuse ja aastabilansini. Pangaülekanded tehakse kooli arendatud internetipanga programmiga (vt. STK Pank), mis võimaldab firmadel omavahel arveldada virtuaalselt. Partnerid on Austriast ja Saksamaalt.

Kool sai rahvusvahelise harjutusfirmade ühenduse EUROPEN liikmeks ja osaleb nüüd rahvusvahelistes kontaktides teiste harjutusfirmadega üle Euroopa, seda  läbi harjutusfirmade keskuse Essenis (pangatehingud, äripakkumised jne). Selliseid firmasid on Euroopas sadu. Need võimaldavad lahendada praktikaprobleeme efektiivselt ja motiveerivalt. Vaata lisaks www.harjutusfirma.eu

2) Kõige uuem kooli poolt arendatud uuendussiirde projekt on “Laiendatud ettevõtlusõppe integreerimine tehnikaõppekavade  koosseisu Austria kogemuste baasil.” Projekti juhiks on Saksa tehnoloogiakool195 tunnine õppekava peab silmas asjaolu, et tehnikavaldkonna õpilased saaksid soovi korral hiljem luua oma ettevõtte. Seni oli see rohkem ärikorralduse õppeteema. Vaata lisaks www.entretech.ee

Koostöö saatkonna ja kaubanduskojaga

Koolil on head tööalased sidemed Saksa Saatkonnaga Tallinnas ja Saksa- Balti Kaubanduskojaga.
projekt intense