saksa digikool logo

UUDISED

Pakume tööd innovaatilise mõttemaailmaga õpetajatele, professionaalsetele- ja algajatele koolitajatele,
oma eriala praktikutele, kes soovivad oma teadmisi rakendada koolitaja ametis.

 

Saksa Digikooli valmivas veebikeskkonnas hakkame pakkuma nii tava- kui e-kursuseid. E-kursused toimuvad osaliselt või täielikult virtuaalsetes klassiruumides. Töökoormus on kokkulepitav

Kool otsib koostööpartnereid, kellel on valmisolek võimalike (majanduse-ettevõtluse-disaini- või energeetikaalaste jne) e-kursuste loomiseks ja kes sooviksid meie vahendusel koolitusi turundada ja müüa.

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool on sakslastele kuuluv erakutseõppeasutus aastast 2001, mis pakub kutseõpet ja täiendkoolitust. Õppetöö toimub eesti keeles. Sihtgrupp on noored ja täiskasvanud, töötavad isikud, kes soovivad ja vajavad uusi erialaseid teadmisi, oskuste täiendamist  ja kvalifikatsiooni tõstmist. Korraldame tasemekoolitust energeetika, graafilise disaini ja äri valdkonnas.

Korraldame kursusi neile, kes on huvitatud oma arengust. Peame sidet tööandjatega ja arendame tänaseid ja tuleviku õppekavasid.

Saksa Digikool on Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolile kuuluv koolitusüksus, mille eesmärk on tegeleda digiõppe arendamisega ja valdkonna turundamisega.

Saksa Digikool iMac arvutitega sisustatud TTÜ Mektory õppeklassis, viiakse läbi arendavaid tunde nii programmeerimise- kui disaini- ja kujunduse valdkonnas.

Kui oled huvitatud koostööst, saada meile endast lühitutvustus, lisa juurde kirjeldus võimalikust loodavast või juba valmis kursusest ja kas ning millised digivahendeid olete kasutanud e-kursuse loomiseks. Tähtaeg kuni 20.11.2018.

Email jane@saksatk.ee, lisainfo telefonil 5263578. (www.saksatk.ee)

UuedKursused

Foto: Seminar

Foto: Seminar

Foto: 4 riigi osalejate töögrupp

Foto: 4 riigi osalejate töögrupp

Saksa Digikool alustab uute kursustega juba oktoobris.

Seekordsel kursusel õpime tundma Adobe arvutiprogrammi After Effects CC, mis on võimas ja professionaalne tööriist liikuva graafika valmistamiseks. Seda programmi kasutatakse filmitööstuses eriefektide loomiseks. Samuti on see programm aktuaalne arvutimängu- ja reklaamitööstuses ka kõige lihtsamate liikuvat graafikat sisaldavate teadete loomisel.

Kursused toimuvad Saksa Digikooli TTÜ Mektory arvutiklassis aadressil Raja 15, Tallinn.

Loe lisa ja registreeri ennast kursustele SIIN

Rahvusvaheline Erasmus+ kontaktseminar

19.-22.09.2018 leidis Tallinnas aset SA Archimedese eestvedamisel rahvusvaheline Erasmus+ kontaktseminar, kus osales 70 haridustöötajat ligikaudu 40-st riigist.

Kontaktseminari eesmärk oli viia kokku erinevatest riikidest sarnaseid huve esindavad partnerid ja arendada ühiseid ideid digitaalse pädevuse suurendamiseks hariduses ja õppimises.

Seminar andis võimalusi jagada kogemusi ja avastada uusi lähenemisviise digitaalse hariduse valdkonnas, keskendudes erisektorite ja organisatsioonide valdkondadevaheliste koostöö loomisele.

„Digitaalsed lahendused – vali targalt.“

Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli koolitusüksus Saksa Digikool osales kooli digitaalse pädevuse arendamise eesmärgil seminaril kahe projekti ideega. Erasmus+ kontaktseminaril loodud nelja riigi Eesti, Läti, Norra ja Saksamaa esindajate töögrupis valmis idee luua abistav veebikeskkond, mis on mõeldud haridusasutustele ja õpetajatele sobivate e-õppevormide lihtsustatud valimiseks. Idee kannab nime „Digital Solutions – Choose Wisely“, eestikeelses tõlkes  „Digitaalsed lahendused – vali targalt.“

Foto: Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli direktor Indrek Alekõrs ja Saksa Digikooli juhataja  Jane Barbo.

Foto: Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli direktor Indrek Alekõrs ja Saksa Digikooli juhataja Jane Barbo.

Eelmisel nädalal  alustas Saksa Digikooli juhataja ametikohal tööd Jane Barbo.

Saksa Digikool on  TTÜ Mektory keskuses asuv Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli koolitusüksus, mille eesmärk on tegeleda digiõppe arendamisega ja valdkonna turundamisega.
Saksa Digikooli juhi Jane Barbo sõnul on Eestis kui e-riigis ja üha muutuvas maailmas vaja igal sammul praktiseerida tehnoloogia kasutamist nii hariduse ja teadmiste  jagamisel, kui ka nende omistamisel. 

Loe veel
Foto: TTÜ Mektorys asuva Saksa Digikooli Apple arvutiklass

Foto: TTÜ Mektorys asuva Saksa Digikooli Apple arvutiklass

Kooli poolt tehakse tegevusi e-õppe lahenduste leidmiseks ja rakendamiseks.

TTÜ Mektorys asuva Saksa Digikooli Apple arvutiklassis viiakse läbi arendavaid tunde nii programmeerimise- kui disaini- ja kujunduse valdkonnas. 

Foto: Heli Aru-Chabilan, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse esimees „Tulevik on juba kohal“.

Foto: Heli Aru-Chabilan, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse esimees „Tulevik on juba kohal“.

Tallinnas leidis  aset IV Haridustehnoloogia Konverets.

12.09. Tallinnas Kultuurikatlas toimunud konverents tõi kokku ettevõtjad, haridustöötajad, koolijuhid ning  Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad. Sündmus leidis aset tänu Eesti hariduse tehnoloogilise arengu lipulaevade HITSA ja INNOVE, kelle ettekanded tutvustasid praktilisi tegevusi ja tööriistu, mis aitavad õppimist tõhusamaks ja huvitavamaks muuta.