Koolituse eest tasumine, koolitusest loobumine, koolituse edasilükkumine või ärajäämine.

Peale koolitusele registreerumist saadame teile meili teel arve koolituse eest. Koolituse eest tasumine toimub arvel toodud arveldusarvele. Üldjuhul tuleb arve tasuda enne koolituse algust. Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel koolitustasu ei tagastata. Koolitustasu tagastatakse vaid juhul, kui osaleja teavitab koolitajat kirjalikult koolitusest loobumisest vähemalt 21 päeva enne koolituse algust.

Koolitajal on õigus vähem kui kolme osaleja korral koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasilükkumisest või ärajätmisest meili teel. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolitustasu tagasi.