Rakenduste disain ja prototüüpimine

 • Aeg: 24.10, 26.10, 27.10, 02.11, 03.11, 07.11 kell 18.15-20.45 (18 ak tundi)
 • Koht: TTÜ Mektory hoones, ruumis 117 (Raja 15,  Tallinn)
 • Koolitaja: Vanessa Vorteil

Koolituse eesmärgiks on tutvustada kasutajaliideste disainimise protsessi. Sihtgrupiks on inimesed, kel puuduvad kogemused ja teadmised kasutajaliideste disainimisest, kuid tunnevad huvi IT-valdkonnas töötamise vastu. Koolitusel tehtu võib sobida ka portfooliosse lisamiseks. Koolitus on praktilise suunitlusega.

 • Maksumus: 280 eurot
 • Soodushind õpilastele ja tudengitele 240 eurot
 • Soodushind kehtib kehtiva õpilaspileti või ISIC-kaardi esitamisel.

Koolituse teemad:

 • taustauuringu läbiviimine
 • persoonad
 • stsenaariumid
 • kasutajalood (user stories)
 • disaini elemendid ja trendid
 • sõrestikmudelid (wireframes)
 • interaktiivse protoüübi tegemine

Koolitaja: Vanessa Vorteil on lõpetanud haldus- ja ärikorralduse, IT süsteemide analüüsi ning omandab hetkel magistrikraadi Tallinna Ülikoolis.

Lisaks on ta tegelenud õpetamise ja koolitamisega aastast 2015 ja õpetab tudengeid Tallinna Ülikoolis.

Ta on töötanud projektijuhi-analüütikuna tellija poole peal ning analüütikuna arenduspartneri juures.