Praktiline raamatupidamine programmiga Merit Aktiva algajatele

  • Aeg: 04.02.19 – 10.03.2019
  • Koht: E-õppe keskkond Moodle
  • Koolitaja: Evi Kikas
  • Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi
  • Maksumus: 120 eurot

Koolitus on mõeldud mikro- ja väikeettevõtjatele, algajatele raamatupidajatele ning kõigile teistele huvilistele, kes soovivad ise teha lihtsat raamatupidamist. Raamatupidamise aluste tundmine pole õppimisega alustamiseks vajalik.

Praktiline raamatupidamine Aktiva programmiga alustajatele” koolitus toimub praktilise tööna raamatupidamise programmis Aktiva (tasuta pilveversioon www.merit.ee). Õppematerjalid, ülesande, juhendamine, küsimustele vastamine e-õppe keskkonnas Moodle. Raamatupidamise eelteadmised pole vajalikud, et alustada müügiarve koostamist või teiste andmete sisestamist. Müügiarve koostamine raamatupidamise programmis annab eelise mitteraamatupidamise programmi kasutamisega, sest müügid kajastuvad kohe raamatupidamise põhiaruannetes. Kursuse teoreetiline osa sisaldab selgitusi programmis automaatselt toimuva raamatupidamise kohta. Alustajate praktiline töö on ühe osaühingu raamatupidamise tehingute sisestamine (müük, ost, pank) nii, et põhiaruanded bilanss ja kasumiaruanne oleksid õiged.

Koolituse perioodil on võimalik osaleda auditoorsel konsultatsioonil.

Konsultatsioonid toimuvad:

Auditoorne TTÜ Mektory hoones, ruumis 117 (Raja 15, Tallinn) kuupäev 5.02.2019 kell 10.00 -13.15 (sh 15 min vaheaeg)

Auditoorne Pärnu Saksa Tehnoloogiakool, Ruumis 34 (Jalaka 8, Pärnu) kuupäev 7.02.2019 kell 10.00 -13.15 (sh 15 min vaheaeg)

Kursuse läbinu:

  • tutvub raamatupidamise alustega
  • oskab raamatupidamise programmi Aktiva lihtsamaid töövõtteid
  • oskab programmis koostada ja sisestada algdokumente
  • koostab raamatupidamise põhiaruandeid
  • omab praktilist kogemust töötada andmete sisetajana

Koolitaja Evi Kikas omab pikaajalist ja mitmekülgset töökogemust raamatupidajana ja on töötanud majandustarkvara Merit erinevate versioonidega aastast 1994. Töötamise kõrvalt on Evi raamatupidamise ainete lektor ja koolitaja.

Vaata ka koolitustingimusi