Praktiline raamatupidamine programmiga Merit Aktiva edasijõudnutele

 • Aeg: 11.03.19 – 11.04.2019
 • Koht: E-õppe keskkond Moodle
 • Koolitaja: Evi Kikas
 • Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi
 • Maksumus: 140 eurot

Koolitus on mõeldud mikro- ja väikeettevõtjatele, algajatele raamatupidajatele ning kõigile teistele, kes soovivad teha lihtsat raamatupidamist. Liituda võivad kõik, kellel on juba olemas väike töökogemus Aktiva programmiga (müük, ost, pank). Sobib koolituse “Praktiline raamatupidamine Aktiva programmiga alustajatele” jätkuks.

Praktiline raamatupidamine Aktiva programmiga edasijõudnutele” koolitus toimub praktilise tööna raamatupidamise programmis Aktiva (tasuta pilveversioon www.merit.ee). Õppematerjalid, ülesanded, juhendamine, küsimustele vastamine e-õppe keskkonnas Moodle. Kursuse teoreetiline osa sisaldab selgitusi programmis automaatselt toimuva raamatupidamise kohta. Tähtis on ka maksuarvestuse osa programmis. Edasijõudnute praktiline töö on erinevate osaühingute raamatupidamise tehingute sisestamine eesmärgiga koostada õiged põhiaruanded – bilanss ja kasumiaruanne.

Koolituse perioodil on võimalik osaleda auditoorsel konsultatsioonil.

Konsultatsioonid toimuvad:

Auditoorne TTÜ Mektory hoones, ruumis 117 (Raja 15, Tallinn) kuupäev 26.03.2019 kell 10.00 -13.15 (sh 15 min vaheaeg)

Auditoorne Pärnu Saksa Tehnoloogiakool, Ruumis 34 (Jalaka 8, Pärnu) kuupäev 03.04.2019 kell 10.00 -13.15 (sh 15 min vaheaeg)

Koolitaja Evi Kikas omab pikaajalist ja mitmekülgset töökogemust raamatupidajana ja on töötanud majandustarkvara Merit erinevate versioonidega aastast 1994. Töötamise kõrvalt on Evi raamatupidamise ainete lektor ja koolitaja.

Kursuse läbinu:

 • tutvub raamatupidamise alustega
 • oskab raamatupidamise programmis Aktiva põhilisi töövõtteid
 • oskab programmis sisestada algdokumente ja koostada aruandeid
 • tunneb maksuarvestuse korraldamist raamatupidamise programmis
 • koostab raamatupidamise põhiaruandeid
 • oskab koostada raamatupidamise reguleerimis- ja lõpetamiskandeid
 • omab praktilist kogemust töötada raamatupidajana, tase 5