Google Drive, Docs ja Form koolitus

 • Aeg: 12.09 kell 11-16.30
 • Koht: TTÜ Mektory hoone, ruum 117 (Raja 15,  Tallinn)
 • Koolitaja: Asko Uri

Google Drive koolitus sobib ideaalselt väikestele ja keskmistele organisatsioonidele, et võtta kasutusele paindlik ja kasutajasõbralik lahendus dokumentide jagamiseks ning ühistööks. Google Drive dokumendihalduskeskkonna ning Docs vabavara olulisimad kasutusvõimalused on:

 • Ühise dokumendiga samaaegne töötamine -ei mingit üksteise taga ootamist ega segadust “milline oli viimatine versioon?”.
 • Ligipääs dokumentidele 24/7 – v isik päalitudäseb alati ligi vajalikele dokumentidele ning saab nendega teha ettenähtud tegevusi
 • Sobivus kõikidele dokumenditüüpidele – lisaks Google Docs vormingus dokumentidele saab hallata ka teisi dokumente (Word, Excel jne)
 • Dokumentide arhiveerimine ja taastamine – võimalus taastada mistahes versioon dokumendist ning arhiveerida kõik dokumendid.

Eraldi osa koolitusest moodustab Google Form vabavara õpetus ankeetide ja teiste vormide loomiseks veebis:

 • Lai valik väljundeid – Google Form abil võite luua küsimustikke, registreerimise vorme, teste jne
 • Lihtsus, kiirus ja mugavus  rakenduse selgeks õppimine ja vormide loomine on lihtne ning kõigile jõukohane.
 • Võimalused vastuste haldamisel teavitused, vastamise piiramine, tulemused graafikutena või analüüs tabelarvutustarkvaraga.

Koolitusel peatume ka Google Docs kontori vabavara omapäral, võrreldes Microsoft Office tasulise kontoritarkvaraga. Ning vaatame, milliseid rakendusi veel Google Drive’iga siduda saab – näiteks fototöötluse või mõttekaardi loomise vabavarad

Koolituse maht

Koolitus koosneb 5,5 tunnisest õppepäevast, e-kursusest ja isiklikust nõustamisest peale koolitust.

Koolituspäev on infotihe, pakkudes rohkelt uut teadmist, mida Google Drive dokumendihalduse keskkond ja Google Docs vabavara – sh Google Form –  ja kuidas neid võimalusi ära kasutada. Tehniline oskus kinnistub hiljem teadmisi rakendades, milles on abiks osalejatele piiramatuks ajaks välja jagatav Google Drive ja Forms e-kursus.

Kaasa antav e-kursus sisaldab samm-sammulisi põhjalikke videoõpetusi, mille abil on hiljem lihtne koolitusel räägitut meelde tuletada ja praktikas läbida.

Koolitaja: Asko Uri

 • Haridus: Tartu Ülikool, sotsiaaltöö magister 2013- … / sotsioloogia bakalaureus 2010
 • Looming: koolitused, e-kursused, artiklid ja esinemised meedias
 • Hobid: loodus, tervisesport, õnneliku elu temaatika, puutöö, kokkamine, male
 • Läbiviidavad koolitused: Excel “Alg- ja kesktase”, Excel “Edasijõudnud”, esitluse loomine Preziga, kodulehe valmistamine WordPressiga, Google Drive ja Docs, Google kalender, Gmail, MS Office Word, MS Office Outlook, MS Office PowerPoint, projektijuhtimise koolitus “Edukas projektijuht”, enesearendus- ja juhtimiskoolitus “Inimlik juhtimine”
 • Maksumus: 180 eurot
 • Soodushind õpilastele ja tudengitele 150 eurot
 • Soodushind kehtib õpilaspileti või ISIC-kaardi esitamisel.

Vaata kõiki kursusi

Vaata ka koolitustingimusi

Koolituse sisu

Koolituse kõige mahukama osa moodustab Doogle Drive dokumendihalduse keskkonna õpetus:

 • google drive rakenduse omapära
 • alustamine
 • üldised google drive keskkonna seaded
 • turvalisus
 • põhitoimingud dokumentide ja kaustadega
 • dokumentide ja kaustade haldamine ja otsing
 • dokumentide toomine drive keskkonda
 • dokumentide väljaviimine drive keskkonnast
 • dokumentide ja kaustade jagamine
 • jagamisel kasutajatele määratavad õigused
 • töötamine drive’is google kontori vabavaraga ning teiste vabavaradega
 • arvuti sünkroniseerimine google drive kontoga
 • arhiveerimise seaded

Ligikaudu kolmandik koolitusest on Google Form vabavara õpetus, mis koosneb alljärgnevatest teemadest:

 • google form abil vormi loomine
 • valikvastustega küsimuste sisestamine
 • skaala-küsimuste sisestamine
 • tekst-vastustega küsimuste sisestamine
 • aja-vastustega küsimuste sisestamine
 • küsimuste täiendav seadistamine
 • testi kujule vormi viimine ja testi seadete määramine
 • teiste vormi elementide sisestamine
 • vormi elementide (sh küsimuste) üldine haldamine
 • vormi kujundamine
 • vormi üldised seaded
 • võimaluste täiendamine pistikprogrammi lisamisega
 • vormi esitamine vastamiseks
 • vastuste ülevaade ja analüüs

Vt detailsemat kava SIIT